Sökning: "Alexandra Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Alexandra Gustavsson.

 1. 1. Sjuksköterskors upplevelser av hur patientens kön kan påverka bemötandet av patienten inom beroendevård : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - avancerad nivå

  Författare :Alexandra Lundell; Bodil Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :Addiction; encounters; gender; nursing; psychiatry;

  Sammanfattning : Background: Addiction is a serious problem in the world, Sweden included. This disease can affect anyone, regardless of gender and age. People with addiction, like the rest of the population, are entitled to respectful encounters in healthcare. LÄS MER

 2. 2. Alkoholberoende och hemtjänsten : Kvalitativ studie över omsorgspersonalens identifiering och hantering av äldre med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Gustavsson; Izabella Bergenrot; [2017]
  Nyckelord :alkoholberoende; äldre; hemtjänstpersonal; självbestämmande;

  Sammanfattning : In this day's society the elderly live longer and they consume more alcohol than previous generations. That puts home care professionals in a situation where the work burden increases. And they meet more individuals with problems that they have no or little knowledge about. LÄS MER

 3. 3. Att spela eller inte spela

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Alexandra Lundgren; Nicole Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Labyrint; Kartellen; Moralpanik; narrativ; makt; representation; hiphop; medier; textanalys;

  Sammanfattning : I fokus för denna studie står två svenska hiphopband – Labyrint och Kartellen, och hur de gestaltats i tio olika artiklar, i samband med avbokade konserter. Syftet med den här studien är att med hjälp av textanalys försöka förstå hur nyhetstidningars porträttering av musiker kan tolkas olika beroende på ordval och vem som får komma till tals. LÄS MER

 4. 4. SuperBooky- modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Dženan Baždarevic; Daniel Chiniquy Engström; Isabelle Frölich; Jakob Csörgei Gustavsson; Alexandra Lazic; Victor Wibeck; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this report is to give the reader insight into the development of theweb-based accounting application SuperBooky. Accounting is a complex task thatmany beginner entrepreneurs struggle with. The development of this application wastherefore focused on making accounting as convenient and as easy as possible. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility på Facebook - ansvarstagande skapar dialoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Johansson; Sanna Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :CSR; sociala medier; kommunikation; kommunikationsstrategier; dialog; konsumentroller; word of mouth; Facebook; ICA; The Body Shop; McDonalds; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER