Sökning: "Alexandra Gustavsson"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Alexandra Gustavsson.

 1. 1. Drev, syndabockar och megäror Skildringen av metoo-rörelsen i Katarina Frostensons och Fredrik Virtanens självbiografier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Kristina Brändemo; [2020-05-08]
  Nyckelord :Katarina Frostenson; Fredrik Virtanen; metoo; sexual violence; autobiography; Alexandra Pascalidou; Matilda Gustavsson; Jean-Claude Arnault;

  Sammanfattning : This thesis is an analysis of the description of the metoo movement in the autobiographies of poet Katarina Frostenson and journalist Fredrik Virtanen. Frostenson’s husband, Jean-Claude Arnault, and Virtanen were both publicly accused of sexual harassment and rape during metoo. LÄS MER

 2. 2. Alkoholberoende och hemtjänsten : Kvalitativ studie över omsorgspersonalens identifiering och hantering av äldre med alkoholberoende

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Alexandra Gustavsson; Izabella Bergenrot; [2017]
  Nyckelord :alkoholberoende; äldre; hemtjänstpersonal; självbestämmande;

  Sammanfattning : In this day's society the elderly live longer and they consume more alcohol than previous generations. That puts home care professionals in a situation where the work burden increases. And they meet more individuals with problems that they have no or little knowledge about. LÄS MER

 3. 3. Att spela eller inte spela

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Alexandra Lundgren; Nicole Gustavsson; [2016]
  Nyckelord :Labyrint; Kartellen; Moralpanik; narrativ; makt; representation; hiphop; medier; textanalys;

  Sammanfattning : I fokus för denna studie står två svenska hiphopband – Labyrint och Kartellen, och hur de gestaltats i tio olika artiklar, i samband med avbokade konserter. Syftet med den här studien är att med hjälp av textanalys försöka förstå hur nyhetstidningars porträttering av musiker kan tolkas olika beroende på ordval och vem som får komma till tals. LÄS MER

 4. 4. SuperBooky- modernt webbaserat bokföringsprogram för småföretag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Dženan Baždarevic; Daniel Chiniquy Engström; Isabelle Frölich; Jakob Csörgei Gustavsson; Alexandra Lazic; Victor Wibeck; [2015-06-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim of this report is to give the reader insight into the development of theweb-based accounting application SuperBooky. Accounting is a complex task thatmany beginner entrepreneurs struggle with. The development of this application wastherefore focused on making accounting as convenient and as easy as possible. LÄS MER

 5. 5. Corporate Social Responsibility på Facebook - ansvarstagande skapar dialoger

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Alexandra Johansson; Sanna Gustavsson; [2015]
  Nyckelord :CSR; sociala medier; kommunikation; kommunikationsstrategier; dialog; konsumentroller; word of mouth; Facebook; ICA; The Body Shop; McDonalds; Business and Economics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER