Sökning: "Alexandra Jönsson"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Alexandra Jönsson.

 1. 1. Vilket kön har din chef? : En intervjustudie om medarbetares uppfattning kring kvinnligt och manligt ledarskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Jönsson; Isabella Lundell; [2018]
  Nyckelord :Leadership; employee; gender; power relations; Ledarskap; medarbetare; kön; maktförhållande;

  Sammanfattning : På arbetsmarknaden befinner sig både kvinnor och män i ledande positioner, men mannen är normen för ledarskapet. Därför var det intressant att se hur detta påverkar ledarskapet. Mycket forskning har redan tagit upp ledarskap ur ledarens perspektiv vilket inte denna rapport gör. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik för alla : En studie om inkludering av barn i behov av särskilt stöd.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Christopher Jönsson; Alexandra Wiktorsson; [2018]
  Nyckelord :Förskola; specialpedagogik; inkludering; barn i behov av särskilt stöd; specialpedagogiskt material; inomhusmiljö;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur förskollärare och specialpedagoger beskriver arbetet för att uppnå en inkluderande miljö i förskoleverksamheten där det finns barn i behov av särskilt stöd. Inledning Studien fokuserar på hur barn i behov av särskilt stöd inkluderas i de verksamheter där förskollärare och specialpedagoger intervjuats. LÄS MER

 3. 3. Bedömning för lärande ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Alexandra Nilsson; Mimmi Homuth; [2015]
  Nyckelord :bedömning för lärande; formativ bedömning; själv- och kamratbedömning; summativ bedömning; återkoppling;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka hur några svensklärare i årskurs 2-3 resonerar och arbetar med bedömning för lärande. I Läroplanen för grundskola, förskoleklass och fritidshem 2011 (2011) står det att elever ska få en allsidig bedömning samt att de ska få vara delaktiga i sitt lärande. LÄS MER

 4. 4. Labbar för alla! : Ett flexibelt läromedel i NO för grundskolans fk-3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Alexandra Andersson; Emelie Jönsson; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I kursen självständigt arbete 15hp under grundlärarprogrammet fk-3 vid Uppsala Universitet har vi valt att göra ett läromedel i NO för dessa årskurser. Vi har i största möjliga mån försökt utforma läromedlet så flexibelt som möjligt, för såväl elever som lärare. LÄS MER

 5. 5. Implementation of Lean at Samhall Norrköping with 5S as work method

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan; Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Alexandra Gustafsson; Sandra Jönsson; [2013]
  Nyckelord :Samhall; Lean; 5S; Produktionsuppföljning; Produktionsupplägg;

  Sammanfattning : På Samhalls produktionsenhet i Norrköping bearbetas artiklar för bland annat kunden Plastemas räkning. Målet för företaget är att bli lönsamma 2014 och därför har en omorganisation påbörjats. För att nå fram till målet har en satsning på Lean valts som tillvägagångssätt då lokalen och lagerytorna upplevs som oorganiserade. LÄS MER