Sökning: "Alexandra Jaegers"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Jaegers.

 1. 1. Ugandan Teachers’ Training College People’s Perceptions of Children Rights to Participation. An Interview Study

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Alexandra Jaegers; [2012]
  Nyckelord :Empowerment; Space of Action; Organizational Development; Democratical Method Approach in School; CSCSM-program; Participation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This empirical study focuses on the SIDA-sponsored program The Child Rights, Classroom and School Management (CRCSM) –program, resting upon the Convention on the Rights of the Child (CRC). This study has been concerned with the perceptions of the contents, implementation as well as the effect of the CRCSM-program in Nakaseke Primary Teachers’ College, Uganda. LÄS MER

 2. 2. Projekt Mångfald - Kartläggning kring etnisk mångfald inom

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Hampus Hansson; Alexandra Jaegers; [2011]
  Nyckelord :organisation; rekrytering; ledarskap; etnisk mångfald i arbetslivet; Malmö stad; förändringsperspektiv ; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar etnisk mångfald inom kommunal förvaltning, och har sin utgångspunkt i hur man genom ledarskap kan arbeta med etnisk mångfald inom organisationen. I inledning presenteras ämnet övergripande, för att i bakgrund sedan smalas av kring hur det idag arbetas med etnisk mångfald på olika nivåer. LÄS MER