Sökning: "Alexandra Jansson"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden Alexandra Jansson.

 1. 1. Effekten och potentiella risker med bedaquiline, delamanid och pretomanid vid behandling av multiresistent tuberkulos

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Alexandra Jansson; [2019]
  Nyckelord :Tuberkulos; Multiresistent tuberkulos; bedaquilin; delamanid; pretomanid;

  Sammanfattning : Introduktion: tuberkulos går tillbaka ända till stenåldern och det var inte förrän på 1800-talet som Robert Koch upptäckte att det var Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis) som orsakade tuberkulos. Idag drabbas cirka 10 miljoner årligen av tuberkulos och år 2017 uppstod cirka 600 000 nya fall av multiresistent tuberkulos (MDR-TB). LÄS MER

 2. 2. Insekter på tallriken : attityder till synliga insekter i mat

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan; Örebro universitet/Restaurang- och hotellhögskolan

  Författare :Alexandra Töyrä; Jens Jansson; [2016]
  Nyckelord :entomofagi; mat acceptans; insekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Är jämförelse med sin egen kropp en strategi för att öka kroppsnöjdhet hoskvinnor?

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för psykologi

  Författare :Alexandra Melkersson Jansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Flyktingtillströmningens påverkan på socialsekreterare inom EKB

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Julia Jansson; Alexandra Sihlén; [2016]
  Nyckelord :Asylsökande; Ensamkommande barn; Socialsekreterare; Stöd; Kvalitativ metod;

  Sammanfattning : Under år 2015 har media haft skriverier om flyktingkrisen i Europa och Sverige. Det har lagts fram som en av de största flyktingkriserna genom svensk historia på grund av mängden som anlänt. LÄS MER

 5. 5. Patienters erfarenheter av förflyttning från IVA till vårdavdelning

  Magister-uppsats,

  Författare :Emma Jansson; Alexandra Halldin; [2015-08-04]
  Nyckelord :patient; experience; transfer; transition; intensive care; intensive care units; general ward; qualitative study; metsynthesis;

  Sammanfattning : Under 2014 vårdades ca 35 000 människor på intensivvårdsavdelningar (IVA) i Sverige. Efter en vårdtid på IVA sker vanligtvis fortsatt vård på en vårdavdelning. För patienten innebär det att gå från en väl bemannad, kontrollerad och högteknologisk miljö till en framför allt mindre bemannad och inte lika övervakad vårdmiljö. LÄS MER