Sökning: "Alexandra Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden Alexandra Johansson.

 1. 1. När en förälder får cancer – Hur hanterar familjen informationen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Johansson; Ingrid Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :cancer; föräldrar; barn; besked; familjecentrering; kommunikation; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som förälder få veta att man har cancer är svårt. Utöver att själv behöva sätta sig in i situationen har man dessutom ett ansvar att informera sina barn och göra dem delaktiga och trygga. När en förälder är sjuk innebär det förändringar för barnet och dess liv. LÄS MER

 2. 2. Hur litteraturen bidrar till språkutvecklingen i förskolan : Några förskollärares syn på arbetet kring litteratur och språkutveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alexandra Bjurek Johansson; Marie Lindstrand; [2019]
  Nyckelord :Language development; children s literature; resilience; storytelling.; Språkutveckling; barnlitteratur; läsvila; berättande;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Choice Awareness and Manipulation Blindness: a cognitive semiotic exploration of choice-making and memory

  Master-uppsats, Lunds universitet/Masterprogram: Språk och språkvetenskap; Lunds universitet/Kognitiv semiotik

  Författare :Alexandra Mouratidou; [2019]
  Nyckelord :Cognitive Semiotics; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : “Choice blindness” (CB) refers to a certain tendency to accept a choice that is presented to us as if it were our own, even when we have never made it. In the last decade, CB has been treated as a research tool in a series of experiments in different domains and modalities (e.g. Johansson et al. LÄS MER

 4. 4. Barns trygghet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Alexandra Johansson; [2019]
  Nyckelord :Preschool; attachment; security; explore; learning; Förskola; anknytning; trygghet; utforska; lärande;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om barns trygghet i förskolan. För att få fram ett resultat till studien valde jag att genomföra kvalitativa intervjuer. Under intervjuerna ställdes frågor som handlade om pedagogers syn på barns trygghet i förskolan samt hur de arbetar med barnens trygghet i förskolan. LÄS MER

 5. 5. New Blood in the System: Taking the Pulse of Medical Professionals in a Digital Environment

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Alexandra Daoud; Ebba Johansson; [2019]
  Nyckelord :Job Satisfaction; Digitalization; E-health; Remote Work; Online Doctor;

  Sammanfattning : The digitalization of primary care has in recent years enabled the practice of digital medical consulting, affecting the working conditions of many medical professionals. Considering the subsequent effects, e.g. changed work location and patient communication, a corresponding shift in job satisfaction is not a surprising result. LÄS MER