Sökning: "Alexandra Johansson"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade orden Alexandra Johansson.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge omvårdnad till patienter med alkoholbruksyndrom

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alexandra Johansson; Amanda Derborn; [2020]
  Nyckelord :alkoholbruksyndrom; erfarenheter; kvalitativ studie; omvårdnad; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund 63,5 miljoner människor i världen lever med ett alkoholbruksyndrom, vilket medför risker för uppkomst av somatisk sjukdom såsom cancer, levercirros och hjärt- och kärlsjukdom. Alkoholbruksyndrom är en samhällsfråga då det orsakar ökade samhällskostnader och ökat sjukvårdsbehov. LÄS MER

 2. 2. Samverkansorganisation mellan förskola och förskoleklass : En kvalitativ studie i hur förskollärare samverkar vid barns övergång från förskola till förskoleklass.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Josefine Johansson; Alexandra Svensson; [2020]
  Nyckelord :Samverkansorganisation; samverkan; övergångar; förskola; förskoleklass.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att synliggöra hur samverkan mellan förskola och skola organiseras. Detta för att skapa djupare förståelse för samverkans möjligheter och hinder. LÄS MER

 3. 3. Bällsta : En samtidsservis

  Kandidat-uppsats, Konstfack/Keramik & Glas

  Författare :Alexandra Johansson; [2020]
  Nyckelord :Form; funktion; betong; linjer; stad; relief; hem;

  Sammanfattning : I mitt examensarbete vill jag undersöka form, yta och funktion. Alla tre komponenter kommer bilda en samtidsservis bestående av en serie bruksföremål som är inspirerade av enkla linjer och urban miljö. Min ambition är att de ska användas till vardags. LÄS MER

 4. 4. En komplex verklighet bakom en osynlig profession : En kvalitativ studie om enhetschefers arbetsförhållanden inom kommunal äldreomsorg

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Hällsten; Olivia Johansson Enmark; [2020]
  Nyckelord :enhetschef; mellanposition; handlingsutrymme; arbetsförhållanden; äldreomsorg; kommunal verksamhet;

  Sammanfattning : Denna studie har haft till syfte att undersöka hur en grupp enhetschefer upplever deras arbetsförhållanden och handlingsutrymme men även vilka behov denna grupp av enhetschefer upplever att professionen har. Studien belyser arbetsförhållanden för en grupp enhetschefer inom kommunal äldreomsorg på både äldreboenden och inom hemtjänst. LÄS MER

 5. 5. När en förälder får cancer – Hur hanterar familjen informationen?

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexandra Johansson; Ingrid Larsson; [2019-08-02]
  Nyckelord :cancer; föräldrar; barn; besked; familjecentrering; kommunikation; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att som förälder få veta att man har cancer är svårt. Utöver att själv behöva sätta sig in i situationen har man dessutom ett ansvar att informera sina barn och göra dem delaktiga och trygga. När en förälder är sjuk innebär det förändringar för barnet och dess liv. LÄS MER