Sökning: "Alexandra Kjöllerström"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Kjöllerström.

 1. 1. Value Creation in the Banking Industry - A comparative case study of how value is proposed by two Swedish banks from a S-D logic perspective

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alexandra Kjöllerström; Beatrice Sörby; [2020-07-23]
  Nyckelord :Service Dominant Logic; Retail Banking; Value Proposition; Co-creation of Value; Service Innovation; Digitalization;

  Sammanfattning : This study examines how two banks with different digital strategies and customer interactionapproaches propose value propositions. Digitalization is reshaping industrial fundamentals aswell as leading to changes in the value proposition of companies’ business models. LÄS MER

 2. 2. Att känna sig som en ICA-gubbe. En studie om hur uniformerade arbetskläder påverkar butiksanställdas könsidentitet samt sociala tillhörighet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Kjöllerström; Alice Kristiansen; [2016-10-06]
  Nyckelord :Management; Uniform; Kläder; Könsidentitet; Social Identitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER