Sökning: "Alexandra Krestelica"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Krestelica.

  1. 1. Dublinförordningen : Havererad asylrätt?

    Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

    Författare :Alexandra Krestelica; [2017]
    Nyckelord :Dublinförordning; asylrätt; EU;

    Sammanfattning : För närvarande pågår en flyktingkatastrof som påverkar hela Europa. Hanteringen av flyktingströmmen inom Europa styrs av EU-rätten, närmare bestämt Dublinförordningen. Konsekvenserna av Dublinförordningens tillämpning de senaste månaderna har lett till att dess funktion har ifrågasatts. LÄS MER