Sökning: "Alexandra Lönngren"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Lönngren.

 1. 1. ASL i två klassrum. : En studie av lärares uppfattningar om ”att skriva sig till läsning”

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Alexandra Lönngren; [2015]
  Nyckelord :läsinlärning; att skriva sig till läsning; dator;

  Sammanfattning : The aim of this qualitative study was to ascertain some teachers’ perceptions of the “Writing to Read” (WTR) method from preschool class to grade 3. To find out how teachers can work with WTR, two teachers with experience of the method took part in the study. The teachers teach preschool class and grade 1 in two different schools. LÄS MER

 2. 2. "Geometri utomhus är underbart" : Lärares uppfattningar om utomhusmatematik inom området geometri

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Alexandra Lönngren; Felicia Linnér; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER