Sökning: "Alexandra Lindkvist"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alexandra Lindkvist.

 1. 1. Kvinnligt ledarskap : En kvalitativ studie om kvinnliga chefers upplevelser av ledarskap

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY); Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Alexandra Widegren; Emilia Lindkvist; [2020]
  Nyckelord :Leadership; gender; female leadership; thematic analysis; organization psychology; Ledarskap; kön; kvinnligt ledarskap; tematisk analys; organisationspsykologi;

  Sammanfattning : Previous studies show that females in leadership positions have increased. Women as leaders are associated with successful and effective organizations. The purpose of the study was to examine if there were mutual experiences and factors between different women in leadership positions in a regional council in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Vilka aspekter beaktar B2B-tjänsteföretag och varför beaktas dessa vid uppbyggandet av ett starkt varumärke?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Alexandra Lindkvist; Jenny Sjödin; [2008]
  Nyckelord :Varumärken; B2B-tjänsteföretag;

  Sammanfattning : Problemdiskussionen i denna uppsats visar på att det inte har forskats mycket angående varumärkesbyggande för B2B-tjänsteföretag och därför ansåg vi att det skulle vara ett intressant ämne att göra en undersökning om. Denna uppsats har därmed behandlat ämnet varumärken och speciellt B2B-tjänsteföretags varumärkesbyggande. LÄS MER

 3. 3. Vilka aspekter beaktar B2B-tjänsteföretag och varför beaktas dessa vid uppbyggandet av ett starkt varumärke?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET); Högskolan i Halmstad/Sektionen för ekonomi och teknik (SET)

  Författare :Jenny Sjödin; Alexandra Lindkvist; [2008]
  Nyckelord :Varumärken; B2B-tjänsteföretag;

  Sammanfattning : Problemdiskussionen i denna uppsats visar på att det inte har forskats mycket angående varumärkesbyggande för B2B-tjänsteföretag och därför ansåg vi att det skulle vara ett intressant ämne att göra en undersökning om. Denna uppsats har därmed behandlat ämnet varumärken och speciellt B2B-tjänsteföretags varumärkesbyggande. LÄS MER

 4. 4. Familjens uppfattningar kring sitt barns fetma - en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Alexandra Lavesson; Kerin Lindkvist; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnfetma är den vanligaste barnsjukdomen i Europa idag. Kost, fysisk inaktivitet och sociala faktorer är de stora anledningarna till att sjukdomen utvecklas. I behandlingen av fetman ska hela familjen involveras då detta ger ett bättre resultat. En förståelse hur familjen uppfattar sjukdomen bör finnas hos vårdpersonal. LÄS MER