Sökning: "Alexandra Lindqwist Hajgato"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Lindqwist Hajgato.

 1. 1. Bildstöd : En litteraturstudie om hur bilder stöttar eller hämmar läsförståelse i andraspråket engelska.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexander Alfredsson; Alexandra Lindqwist Hajgato; [2020]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; Bildstöd; Engelska; Läsförståelse;

  Sammanfattning : I skolorna används inte bildstöd i den mån som den engelska lärarutbildningen och Spsm poängterar att det behövs. Bildstöd är ett hjälpmedel elever i svårigheter behöver och andra elever kan nyttja. LÄS MER

 2. 2. Bilders syfte i tryckta engelskläromedel : En läromedelsanalys om hur bild och text samspelar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Alexander Alfredsson; Alexandra Lindqwist Hajgato; [2020]
  Nyckelord :Semiotik; Bildstöd; Engelska; Läromedel; Läromedelsanalys.;

  Sammanfattning : I Sverige existerar en läromedelsstyrd engelskundervisning, där eleverna i de flesta klassrum sitter och arbetar med läroboken. Varken skolor eller lärare gör någon granskning av de läromedel som används och det sker inte längre någon statlig granskning heller. LÄS MER