Sökning: "Alexandra Ljungberg"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alexandra Ljungberg.

 1. 1. The Swedish Food Industry in Light of the COVID-19 Pandemic. Sustainability in the Primary Production and Processing Sectors in a Time of Uncertainty and Crisis.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Muti Ljungberg; Julia Arnestrand; [2021-06-30]
  Nyckelord :COVID-19; Sweden; Primary food production; Primary food processing; Sustainability effects; Sustainable development;

  Sammanfattning : The COVID-19 pandemic impacted the national crisis preparedness resulting in an increasedinterest for food self-sufficiency, while also disrupting the way business is conducted.Parallelly, the environmental crisis is advancing, increasing the need and interest forsustainable development. LÄS MER

 2. 2. Design och evaluering av en universitetskurs om webbtillgänglighet : Med fokus på pedagogiska arbetssätt samt ett kursmoment om assisterande teknik

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexandra Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :web accessibility; accessibility; course design; tillgänglighet; webbtillgänglighet; assisterande teknik; kursupplägg;

  Sammanfattning : En pågående digitalisering av det svenska samhället gör att tillgänglighet inte längre är ett enbart fysiskt fenomen utan också ett digitalt. Allt fler av samhällets viktiga tjänster, såsom hälsovård och banktjänster, går över helt eller till stor del till den digitala världen. LÄS MER

 3. 3. En oduglig kvinna : Kvinnors upplevelse av infertilitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Alexandra Andersson; Anna Ljungberg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Infertilitet är ett globalt problem som drabbar ungefär 186 miljoner kvinnor världen över. Infertilitet medför ett stort lidande och påverkar kvinnor psykiskt, fysiskt, kulturellt och emotionellt. Då sjuksköterskan har ett ansvar att upptäcka och lindra lidande är det av relevans att ha kunskap om kvinnors upplevese av infertilitet. LÄS MER

 4. 4. Bildämnet idag – bilden ett verktyg för elevers lärande?

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

  Författare :Jenni Jönsson; Alexandra Ljungberg; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta arbete tar vi upp bilden och bildämnets betydelse idag och hur det kan användas som ett verktyg för elevers lärande. Vårt syfte med detta arbete var att få fördjupad kunskap om bildens vikt och hur den kan vara ett hjälpmedel för övriga ämnen i skolan. LÄS MER