Sökning: "Alexandra Lotz Lee"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Lotz Lee.

 1. 1. Inkludering av flerspråkiga elever i ett tvålärarsystem : En kvalitativ fallstudie i ett tvålärarsystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Jakobsson; Alexandra Lotz Lee; [2020]
  Nyckelord :tvålärarsystem; co-teaching; inkludering; flerspråkighet; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar undervisningsmetoden tvålärarsystem som innebär att två lärare planerar och undervisar en gemensam klass. I ett tvålärarsystem bör lärarna ha liknande utbildning och närvara vid alla lektioner, även om den ena av dem inte sköter själva undervisningen. LÄS MER

 2. 2. 1 + 1 = ? : En fallstudie om tvålärarsystemets implementering och genomförande.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Linn Jakobsson; Alexandra Lotz Lee; [2019]
  Nyckelord :Tvålärarsystem; likvärdighet; ramfaktorteori; co-teaching; relationally perspektiv; inkludering.;

  Sammanfattning : Denna fallstudie tar sin utgångspunkt i flertalet artiklar där effekter av det så kalladetvålärarsystemet diskuteras. Begreppet tvålärarsystem har sin uppkomst i det amerikanska begreppet co-teaching, som i USA:s klassrum kopplas till en lärare och en specialpedagog. LÄS MER