Sökning: "Alexandra Möller"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Möller.

 1. 1. Livsfrågor i skolan=Livsviktigt? : En kvalitativ studie om och hur livsfrågor behandlas inom religionskunskap och elevhälsa i grundskolans senare år

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Alexandra Möller; [2022]
  Nyckelord :religionskunskap; undervisning; livsfrågor; livskompetens; elevhälsa;

  Sammanfattning : Målet med denna uppsats var att belysa livsfrågors plats i religionsundervisningen på högstadiet genom religionslärarnas ögon och undersöka om diskussionerna kunde vara ett stöd för eleverna även i det privata livet genom att öka deras självreflektion och livskompetens. Även elevhälsan behandlades i studien för att undersöka om ett samarbete mellan dem och religionslärarna skulle kunna vara möjligt och fruktbart, då de dagligen möter elever i existentiella samtal. LÄS MER

 2. 2. Låt oss upptäcka och lära mer om vår värld : Om förskollärares perspektiv på meningsfull undervisning utomhus samt vilka platser i olika miljöer som anses användbara

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för barndom, utbildning och samhälle (BUS)

  Författare :Emelie Karmestam; Alexandra Möller; [2021]
  Nyckelord :Förskollärares perspektiv; meningsfull undervisning; platsens betydelse; undervisning utomhus;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Good Morning, Vietnam! : En studie om hur svenska medieföretag bör gå tillväga för att effektivt anpassa sig till den vietnamesiska kulturen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design; Högskolan i Kalmar/Institutionen för kommunikation och design

  Författare :Alexandra Möller; Angelica Palmqvist; [2009]
  Nyckelord :Intercultural communication; Vietnam; Global expansion; Media companies; Foreign establishment;

  Sammanfattning :  Introduction and research question: In the global media field, global expansion has become more common and is a way for media companies to reach out to a broader audience. Both advantages and disadvantages come with a global expansion and there are several cultural differences that have to be considered. LÄS MER