Sökning: "Alexandra Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Alexandra Olsson.

 1. 1. Reflecting Reality or Shaping Reality? A Qualitative Case Study of the Intra-Organisational Interpretation and Mobilisation of IFRS 15

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Pauline Henriksson Rahm; Alexandra Olsson; [2019]
  Nyckelord :IFRS implementation; Accounting-related regulatory frameworks; IFRS 15; Sociological accounting; Boundary-work;

  Sammanfattning : This thesis explores the introduction of the revenue recognition standard, IFRS 15, into a global, multinational organisation. Through a single, qualitative case study based on semi-structured interviews, it aims to examine the intra-organisational interpretation and mobilisation of IFRS 15. LÄS MER

 2. 2. Förekomst och självskattad upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Hägerstrand; Cecilia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; work rehabilitation; stress-related disorder; mental ill-health; Arbetsterapi; arbetsrehabilitering; stressrelaterad ohälsa; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige och stressrelaterade diagnoser står för 49 procent där kvinnor är överrepresenterade. Konsekvenserna av stressrelaterad ohälsa leder till stora problem i vardagen. LÄS MER

 3. 3. Samspelet i förskolan : En studie kring fem pedagogers syn på samspelet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Alexandra Bond; Frida Olsson; [2018]
  Nyckelord :samspel; pedagoger; pedagogers förhållningsätt; relationer;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om att få en insyn kring hur pedagoger ser på sitt arbete gällande samspel i förskolan. Den tidigare forskningen behandlar samspel i förskolan, pedagogers förhållningsätt gällande samspel i förskolan och relationer som påverkande faktorer i samspelet. LÄS MER

 4. 4. Det uppmärksammade barnomhändertagandet : En kvalitativ innehållsanalys av hur svenska medier framställer omhändertagande av barn

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Jesper Olsson; Alexandra Jonsson; [2017]
  Nyckelord :Social constructionism; Media; Child Protective Services; Compulsory care; Socialtjänsten; Social konstruktivism; Tvångsvård; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to examine how newspapers construct the image of childcare in Sweden. To be more specific the aim was to explore and understand how media describes the work that social services are doing when they investigate the need of childcare or decide to emancipate a child from their parents. LÄS MER

 5. 5. The Determinants of Leverage in Buyouts Before and After the Financial Crisis of 2008

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Matilda Dieden Bengtsson; Alexandra Olsson; [2016]
  Nyckelord :Leveraged Buyout; Private Equity; Capital Structure; Financial Crisis of 2008; Credit Spread;

  Sammanfattning : The number of leveraged buyouts has grown tremendously in both size and frequency during the last decades. Therefore Private Equity firms are large and important players in capital markets, why it is interesting to examine the motivation behind their financing choices. LÄS MER