Sökning: "Alexandra Olsson"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Alexandra Olsson.

 1. 1. Ska man ha det som ett verktyg för lärande eller ska det bara vara att spela spel på? : En kvalitativ studie om pedagogers inställning till och användning avdigitala verktyg i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Martina Kristiansson; Alexandra Olsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; digitala verktyg; pedagoger; inställning; användning;

  Sammanfattning : Digitala verktyg är ett aktuellt samtalsämne i den svenska förskolan då en reviderad version av läroplanen för förskolan börjar gälla 1 juli 2019. I den kommande läroplanen lyfts för första gången orden digitala verktyg som något förskolan ska arbeta med. LÄS MER

 2. 2. Reflecting Reality or Shaping Reality? A Qualitative Case Study of the Intra-Organisational Interpretation and Mobilisation of IFRS 15

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för redovisning och finansiering

  Författare :Pauline Henriksson Rahm; Alexandra Olsson; [2019]
  Nyckelord :IFRS implementation; Accounting-related regulatory frameworks; IFRS 15; Sociological accounting; Boundary-work;

  Sammanfattning : This thesis explores the introduction of the revenue recognition standard, IFRS 15, into a global, multinational organisation. Through a single, qualitative case study based on semi-structured interviews, it aims to examine the intra-organisational interpretation and mobilisation of IFRS 15. LÄS MER

 3. 3. Personalization paradox: the wish to be remembered and the right to be forgotten : A qualitative study of how companies balance being personal while protecting consumers’ right to privacy

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexandra Harrysson; Julia Olsson; [2019]
  Nyckelord :personalization; privacy; trust; transparency; control;

  Sammanfattning : Many argue that personalization is needed in a modern marketing strategy. Whilst there are several positive aspects of personalization, e.g. improved customer satisfaction rates, it can also lead to firms being perceived as intrusive and elicit privacy concerns. LÄS MER

 4. 4. Förekomst och självskattad upplevelse av arbetsterapeutiska interventioner för kvinnor med stressrelaterad ohälsa

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Alexandra Hägerstrand; Cecilia Olsson; [2019]
  Nyckelord :Occupational therapy; work rehabilitation; stress-related disorder; mental ill-health; Arbetsterapi; arbetsrehabilitering; stressrelaterad ohälsa; psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige och stressrelaterade diagnoser står för 49 procent där kvinnor är överrepresenterade. Konsekvenserna av stressrelaterad ohälsa leder till stora problem i vardagen. LÄS MER

 5. 5. Samspelet i förskolan : En studie kring fem pedagogers syn på samspelet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Alexandra Bond; Frida Olsson; [2018]
  Nyckelord :samspel; pedagoger; pedagogers förhållningsätt; relationer;

  Sammanfattning : Vår studie handlar om att få en insyn kring hur pedagoger ser på sitt arbete gällande samspel i förskolan. Den tidigare forskningen behandlar samspel i förskolan, pedagogers förhållningsätt gällande samspel i förskolan och relationer som påverkande faktorer i samspelet. LÄS MER