Sökning: "Alexandra Padilla"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Padilla.

  1. 1. Mångkultur i klassrummet : Åtta grundskolelärares förhållningssätt till mångkulruren i klassrummet

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för didaktikInstitutionen för utbildning, kultur och medier; Uppsala universitet/Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medierInstitutionen för didaktik

    Författare :Gülbahar Saritas; Alexandra Padilla; [2010]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER