Sökning: "Alexandra Papadopoulos"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Papadopoulos.

 1. 1. Six-hour workday as an employer branding strategy : A multiple case study

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Sara Dilani; Alexandra Papadopoulos; [2018]
  Nyckelord :Six-hour workday; employer branding; employer value proposition; work-life balance; talent; talent management;

  Sammanfattning : Background - In pace with increased work-related stress and the difficulty in attracting and retaining skilled staff, companies find new ways to rationalize the organization. Working-time reduction is one of these strategies in connection to an effective employer branding attribute. LÄS MER

 2. 2. Svenska sjukvårdsföretagens internationalisering : En studie om internationalisering av sjukvårds- och omsorgstjänster

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Alexandra Papadopoulos; Jian Yousif; [2014]
  Nyckelord :Internationalization; foreign establishment; knowledge transfer; healthcare; Internationalisering; utlandsetablering; kunskapsöverföring; sjukvård; omsorg;

  Sammanfattning : Syfte: Studien syftar till att undersöka internationaliseringsprocessen hos svenska sjukvårds-och omsorgsföretag som tillhandahåller sjukvårdstjänster. Dessutom kommer studien att undersöka svårigheter, möjligheter och framtidsutsikter i samband med sjukvårds-och omsorgsföretagens internationalisering. LÄS MER

 3. 3. Lean : En fallstudie om Lean på Statoil

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Tarek Choukeir; Alexandra Papadopoulos; [2011]
  Nyckelord :Ledarskap; Lean; TPS; MPS; PSA; kommunikation; utbildning; information; kultur; motivation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER