Sökning: "Alexandra Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Alexandra Pettersson.

 1. 1. UNG KVINNA OCH UPPKOPPLAD. En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelse av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Pettersson; Rebecca Glamheden; [2019-03-13]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; sociala medier; FOMO; kognitiv dissonans; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för unga kvinnor som diagnostiserats medutmattningssyndrom och deras upplevda vanor av sociala medier. Vidare undersöka på vilketsätt de psykosociala funktionerna motivationshöjande, social interaktion och fear of missingout (FOMO) uttrycker sig för de unga kvinnorna idag genom deras användning av socialamedier. LÄS MER

 2. 2. Att informera unga tjejer om normala flytningar : En intervjustudie med barnmorskor på ungdomsmottagning

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ida Odh; Alexandra Pettersson; [2017]
  Nyckelord :teenagers; girls; puberty; bodily changes; adolescents; menstruation; tonårsflickor; pubertet; kroppsutveckling; ungdomar; flickor; menstruationscykel;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barnmorskor på ungdomsmottagningar spelar en viktig roll i att informera och utbilda ungdomar om pubertetsutveckling och sexualitet. Under puberteten sker fysiska förändringar med unga tjejers kroppar. I underlivet sker tillväxt och en ökad sekretion vilket ger upphov till flytningar. LÄS MER

 3. 3. ”OM DU VET ATT VARA NÖJD, DÅ ÄR DU RIK ÄVEN OM DU ÄR FATTIG…” En studie av socioekonomiska faktorer och nöjdhet hos klienter i Backa

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Pettersson Lindberg; Noradin Kadir; [2016-01-13]
  Nyckelord :Brukarenkäter; Backa; Nöjdhet; Ekonomiskt bistånd.;

  Sammanfattning : Vi har gjort en komparativ analys av nöjdhet hos klienter inom ekonomisktbistånd i stadsdelen Backa under åren 2001, 2003 och 2008. Vi har använt oss avresultat från brukarenkäter samt statistik. Syftet var att se om socioekonomiskafaktorer kan förklara skillnader i nöjdhet. Våra frågeställningar var 1. LÄS MER

 4. 4. Låt kunden göra valet : En explorativ studie om CSR inom sporthandeln

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hannah Karlsson; Alexandra Pettersson; [2015]
  Nyckelord :CSR; hållbarhet; marknadsföring; konsumentbeteende; sporthandeln;

  Sammanfattning : Syfte & forskningsfråga: Syftet med vår studie är att få en djupare förståelse för den roll Corporate Social Responsibility (CSR) har i sporthandeln genom att undersöka och analysera den vikt företag inom sporthandeln lägger vid CSR. Vidare är syftet att undersöka konsumenters syn på CSR inom sporthandeln och de faktorer som påverkar konsumenters köpbeteenden, samt näringslivsorganisationers analys av CSR:s nuvarande och framtida roll. LÄS MER

 5. 5. En projektgrupps upplevda innovationsklimat : En studie som behandlar det upplevda innovationsklimatet i en projektgrupp vid Eskilstuna Energi och Miljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alicia Kusnierz; Alexandra Pettersson; [2012]
  Nyckelord :Innovation; Groups; Organizational climate; Creativity; Feedback;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar det upplevda innovativa arbetsklimatet hos en projektgrupp vid Eskilstuna Energi och Miljö (EEM). För att studera detta har undersökningsledarna använt sig av kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. LÄS MER