Sökning: "Alexandra Pettersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Alexandra Pettersson.

 1. 1. Hur har transparensen i företagens hållbarhetsredovisning utvecklats genom nytt lagkrav? : En komparativ studie av företag i två olika branscher.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Alexandra Pettersson; Linnea Ylipää; Albert Åhs; [2021]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Hållbar utveckling; Transparens; CSR; GRI;

  Sammanfattning : Inledning: Efter ett EU-direktiv infördes under år 2017 en ny lag som innebär att företag som uppfyller vissa krav måste hållbarhetsredovisa. I EU-direktivet nämns transparens som en viktig faktor. LÄS MER

 2. 2. "Jaha, ni har bara lekt idag" : En kvalitativ intervjustudie utifrån förskollärare och barnskötares syn på leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Jessica Pettersson; Alexandra Thomsson; [2020]
  Nyckelord :Lek; Lärande; Barnskötare; Förskollärare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga innebandymålvakters spelmoment under match : En kvantitativ observationsstudie

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi; Umeå universitet/Avdelningen för fysioterapi

  Författare :Linnéa Jönsson; Alexandra Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Innebady; floorball; innebandymålvakter; floor goalkeeper; kvantitativ metod;

  Sammanfattning : Introduktion: I Sverige finns många licensierade spelare där målvakterna utgör en minoritet. I dagsläget finns inga publicerade vetenskapliga studier som har undersökt innebandymålvakternas spelmoment. Det saknas också studier som undersökt biomekaniska krav och skadeproblematik hos innebandymålvakter. LÄS MER

 4. 4. UNG KVINNA OCH UPPKOPPLAD. En kvalitativ studie om fyra unga kvinnors upplevelse av sociala medier.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Alexandra Pettersson; Rebecca Glamheden; [2019-03-13]
  Nyckelord :Utmattningssyndrom; sociala medier; FOMO; kognitiv dissonans; coping;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att öka förståelsen för unga kvinnor som diagnostiserats medutmattningssyndrom och deras upplevda vanor av sociala medier. Vidare undersöka på vilketsätt de psykosociala funktionerna motivationshöjande, social interaktion och fear of missingout (FOMO) uttrycker sig för de unga kvinnorna idag genom deras användning av socialamedier. LÄS MER

 5. 5. Patienter med bröstcancer – upplevelser av vården En litteraturstudie

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Filippa Fager Sallanto; Alexandra Pettersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER