Sökning: "Alexandra Rönnberg"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Rönnberg.

 1. 1. Kvinnor och mäns karriärvägar : En kvalitativ studie kring kvinnor och mäns väg till chefskap

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT; Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Madeleine Andersson; Alexandra Rönnberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsmiljö : Ansvar, tillsyn och påföljder

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Alexandra Rönnberg; Madeleine Andersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER