Sökning: "Alexandra Söderberg"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Söderberg.

 1. 1. “Meningen är ju inte att vi bara ska ha dem här och gulla med dem” - En kvalitativ studie om vägledning av unga som varken arbetar eller studerar

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jessica Mårdklint; Alexandra Söderberg; [2019]
  Nyckelord :KASAM; Konstruktivistisk vägledning; NEET; Studie- och yrkesvägledning; Psykisk ohälsa;

  Sammanfattning : Varje kommun har ett lagstadgat ansvar att ha uppsikt över de ungdomar i kommunen som varken arbetar eller studerar. Det innebär också att kommunen måste erbjuda ungdomarna alternativ sysselsättning eller hjälp att återgå till någon form av studier eller arbete. LÄS MER

 2. 2. Möjligheter och begränsningar : Pedagogers syn på IT i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet; Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskapMittuniversitetet

  Författare :Alexandra Söderberg; Sandra Lindgren; [2009]
  Nyckelord :Begränsningar; intervjuer; IT; möjligheter; pedagoger;

  Sammanfattning : Politiker har sedan många år tillbaka satsat pengar inom området IT och undervisning, trots att det från skolans sida inte funnits något egentligt krav på detta eller efterfrågan för detta. Det har därför varit intressant att undersöka pedagogernas syn på IT i undervisningen. LÄS MER

 3. 3. Förordningen om Intern Styrning och Kontroll i statlifa myndigheter FISK

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jeanette Ringius; Alexandra Söderberg; [2008-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Redovisningsskandaler de senaste åren har bidragit till minskat förtroende inte bara för näringslivet utan även för statliga organisationer. För att stärka förtroendet för statliga myndigheter har en ny förordning avseende intern styrning och kontroll, FISK, trätt i kraft 1 januari 2008. LÄS MER