Sökning: "Alexandra Sjögren"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alexandra Sjögren.

 1. 1. Hur kan livsmedelsbutiker påverka matsvinnet? : En kvalitativ studie om returlogistik inom svensk dagligvaruhandel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Sjögren; Rebecka Sundberg; [2018]
  Nyckelord :Returlogistik; hållbar livsmedelskedja; matsvinn; dagligvaruhandel; livsmedelsbutiker;

  Sammanfattning : Varje år slängs eller försvinner en tredjedel av all mat som produceras för konsumtion i världen, vilket medför stora belastningar på miljön där klimatförändringar, försurning av mark och exploatering av naturresurser är ett bidragande resultat. Detta medför även onödiga kostnader för samtliga aktörer i livsmedelskedjan, eftersom livsmedel som hade kunnat säljas och konsumeras nu har producerats förgäves. LÄS MER

 2. 2. Vem är kvinnan i ELLE? : En kvantitativ studie av hur kvinnan framställs i ELLE Sverige (2013). 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Elin Ohlson; Alexandra Sjögren; [2015]
  Nyckelord :female representation media; Magazines for women; Representation av kvinnor i media; genusrepresentation; kvinnlig framställning i media; könsstereotyper; kvinnoideal; genus och identitet; Amerika; Medier;

  Sammanfattning : Who is the most typical woman in ELLE Sweden (2013)? In this study we investigated the typical woman represented in the Swedish fashion magazine ELLE (2013) for women. Does a typical woman exist in the magazine at all and if so – in what words and roles is she described in? How is this woman perceived in relation to the male gender? Based on the theory of constructionism; that the gender (i. LÄS MER

 3. 3. När företaget är borta - dansar agenterna på bordet? : En studie om hur svenska små- och medelstora företag kan kontrollera sin agent på den internationella marknaden.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Melinda Luong; Frida Rådmark; Alexandra Sjögren; [2013]
  Nyckelord :Small- and medium-sized enterprises SME’s ; principal-agent theory; agency theory; selfinterest; information asymmetry; adverse selection; moral hazard; control systems; incentives.; Små och medelstora företag SMF ; principal-agentteorin; agentrelationer; egenintresse; asymmetriskt informationsutbyte; adverse selection; moral hazard; kontrollsystem; incitamentsystem.;

  Sammanfattning : Globalisering har möjliggjort för svenska företag att expandera utomlands och etablera sig påinternationella marknader. Det största hindret för små- och medelstora företag (SMFs) i ainternationaliseringsprocess är avsaknad av finansiella medel och kunskap om den nyamarknaden. LÄS MER