Sökning: "Alexandra Thilén"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Thilén.

 1. 1. LFA and Participation in Development across Borders: A case study of LFA in the Swedish supported development program PDR in Arequipa, Peru.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen; Lunds universitet/Master of Science in Global Studies; Lunds universitet/Graduate School

  Författare :Alexandra Thilén; [2012]
  Nyckelord :LFA; citizpen participation; public participation; development cooperation; NGO; aid organizations; aid agency; democracy; international development; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The Logical Framework Approach is applied in development projects all over the world. The Swedish aid agency Sida also encourages all aid organizations who receives funds from them or their umbrella organization Forum Syd to use the LFA for the improvement of development programs. LÄS MER

 2. 2. Samernas situation i Sverige: De internationella organisationernas betydelse för samernas relation till den svenska staten

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexandra Thilén; [2009]
  Nyckelord :samer; internationella organisationer; mänskliga rättigheter; ursprungsfolk; NGO:er; freds- och konfliktvetenskap; peace and conflict studies; Law and Political Science; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ursprungsfolk är idag en av de mest utsatta folkgrupperna i världen men den problematik de möter förknippas främst med förhållandena i u-länder och inte med förhållandena i ett i-land som Sverige. Samerna i Sverige har genom historien och i nutid utsatts för grov diskriminering och gör idag anspråk på självbestämmande och förbättrade förhållanden enligt internationell rätt. LÄS MER