Sökning: "Alexandra Timmerman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alexandra Timmerman.

 1. 1. Neck ultrasound as a diagnostic method of cervical lymph node metastasis in patients with Head and Neck squamous cell carcinoma

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Alexandra Timmerman; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Bacteraemia during tonsillectomy and septoplasty

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för läkarutbildning

  Författare :Alexandra Timmerman; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER