Sökning: "Alexandra Tordsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexandra Tordsson.

  1. 1. Att vårda palliativt : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med cancer i livets slutskede

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Josefin Larsson Pott; Alexandra Tordsson; [2018]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Background: Patients in end of life that receive palliative care, experience a better quality of life compared to those who does not receive it. The palliative care philosophy aims to alleviate suffering. The nurses have a responsibility to provide a good care and to be a good support for the patients and their relatives. LÄS MER