Sökning: "Alexandra Wiberg"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Alexandra Wiberg.

 1. 1. Svenska konsumenters syn på sötnings-relaterad Front-of-package labeling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Alexandra Ekstrand; Jasmine Wiberg; [2019]
  Nyckelord :FOP; WTP; Labeling; Purchasing behavior; Health claim; Nutrition claim;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: En studie om hur Front-of-packaging påverkar konsumenters attityder. Nivå: C-uppsats, examensarbete i ämnet företagsekonomi. Författare: Alexandra Ekstrand och Jasmine Wiberg. Handledare: Jonas Kågström och Benny Berggren. LÄS MER

 2. 2. Framtagning av joystick för barn 0-3 år

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för naturvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för naturvetenskap

  Författare :Evelina Sandström; Alexandra Wiberg; [2018]
  Nyckelord :Interaktionsdesign; barn; barns utveckling; design för barn; joystick; kognitiva förmågor; multimodalitet; affordance; solidworks; permobil;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. RELATIONEN MELLAN AUTONOMISTÖD OCH FYSISK AKTIVITET : En kvantitativ studie baserad på elever i årskurs 9

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Alexandra Wiberg; Daniel Bergman; [2015]
  Nyckelord :Autonomy support; Basic psychology needs; Motivation; Physical activity; Autonomistöd; Fysisk aktivitet; Grundläggande psykologiska behov; Motivation;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine, in a population of ninth grade high-school students,whether autonomy support from parents and the fulfilment of basic psychological needspredicted participation in physical activity both in leisure time and in PE classes. Based onprevious research we hypothesised that autonomy support would have an indirect effect onparticipation in physical activity in leisure time and school sports through the psychologicalbasic needs. LÄS MER

 4. 4. Surfa på den tredje vågen : – svenska mode- och livsstilsföretags förmåga att fånga trender

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU; Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

  Författare :Alexandra Ivanisevic; Frida Jeppsson; Sandra Wiberg; [2010]
  Nyckelord :Trender; Marknadsstrategi; Tredje vågen; Individualisering; Globalisering;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vi lever i ett samhälle som präglas av digitalisering och som i ochmed det är i ständig utveckling. Trender kommer och går påmarknaden vilket innebär många förändringar som företag måsteta i beaktning. LÄS MER

 5. 5. Frida Stéenhoff och det humana dramat : En studie i dramat Lejonets unge och debattskriften Teatern och livet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för humaniora

  Författare :Alexandra Wiberg; [2008]
  Nyckelord :dramatik;

  Sammanfattning : Under 1800-talet debatterades kvinnans ställning allt mer livligt på den litterära scenen. Kvinnan fick en större plats i litteraturen och antalet kvinnliga författare blev fler och fler. 1880-talet var ett magiskt årtionde där antalet författarinnor ökade markant. LÄS MER