Sökning: "Alexey Rossikhin"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexey Rossikhin.

  1. 1. Demokratiseringsprocessen av postsovjetiska länder. En jämförande analys av den demokratiska utvecklingen i Ukraina och Vitryssland efter Sovjetunionens fall.

    L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

    Författare :Alexey Rossikhin; André Chiesa; [2008]
    Nyckelord :demokratisering; Ukraina; Vitryssland; jämförande analys ; Political and administrative sciences; Statsvetenskap; förvaltningskunskap; Law and Political Science;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på vad som gör att Ukraina lyckats bli en erkänd demokrati samtidigt som Vitryssland förblir en auktoritär diktatur. Vi ska i denna jämförande analys titta på de demokratiseringsprocesser som ägt rum i de båda länderna. Vi kommer lägga energi på staten, det civila samhället och globaliseringen. LÄS MER