Sökning: "Alexis Fall"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Alexis Fall.

 1. 1. Jämförelse mellan 2D- och 3D-fastigheter för station och spårsträcka i upphöjt läge

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Alexis Donoyan; Emil Wahlberg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This document is a degree project written at the University of Gavle. By station and track section in elevated position is meant that they lie on a plane above the ground surface. Previously, ground planes in the air with the help of 3D properties have never been implemented in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Sex och samlevnad + arbetsterapi = sant?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Lisa Alexis; Kajsa Fyhr; [2017]
  Nyckelord :Arbetsterapi; sex; samlevnad; sexuell hälsa; hälsa; aktivitet; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Arbetsterapins fundament är människans rätt till aktivitet och för att uppnå en bra aktivitetsrepertoar krävs en god hälsa. Sexuell hälsa är en komponent i hälsobegreppet och har en stark relation till aktiviteter inom sex och samlevnad. LÄS MER

 3. 3. Combinatorial and price efficient optimization of the underlying assets in basket options

  Master-uppsats, KTH/Optimeringslära och systemteori

  Författare :Sara Alexis; [2017]
  Nyckelord :Option pricing; correlated stochastic processes; Basket option; moment matching; lognormal approximation; binary nonlinear optimization; continuous nonlinear optimization; Monte Carlo simulation; penalty methods;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to develop an optimization model that chooses the optimal and price efficient combination of underlying assets for a equally weighted basket option. To obtain a price efficient combination of underlying assets a function that calculates the basket option price is needed, for further use in an optimization model. LÄS MER

 4. 4. Men vad håller de på med? : En kvalitativ studie av fem svenska universitetsbiblioteks användning av Facebook och Twitter.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Alexis Wiklund; [2016]
  Nyckelord :Social media; Relationship Marketing; The Convergence Model; Qualitative content analysis; Academic Library; University Library; Sociala medier; Relationsmarknadsföring; Konvergensmodellen; Kvalitativ innehållsanalys; Högskolebibliotek; Universitetsbibliotek;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to examine and evaluate how five Swedish university libraries use Facebook and Twitter. The paper is intended to determine what reasons there are for university libraries to use social media, what information they intended to convey through them, and whether different media was used for different purposes. LÄS MER

 5. 5. Aggregerade kundmissnöjen i informationssystem – En fallstudie av Nordea Bank

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling; Mälardalens högskola/Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Abdulla Ahmed Ibrahim; Alexis Andersson; [2012]
  Nyckelord :Aggregering; informationssystem; klagomål; missnöje; innehållsanalys; Nordea Bank; MIS; Aggregate; complaint; dissatisfaction; content analysis; Nordea; MIS.;

  Sammanfattning : Abstract– “Aggregate complaints in banks MIS”Date:                       June 8th 2012Level:                      Master thesis in Business Administration, 15 ECTSInstitution:                School of Sustainable development of society and technology, Mälardalen UniversityAuthors:                  Abdulla Ahmed Ibrahim         Alexis AnderssonTitle:                       Aggregate complaints in MIS – A case study of Nordea BankTutor:                      Carl G ThunmanKeywords:               Aggregate, complaint, dissatisfaction, content analysis, Nordea, MIS.Purpose:                  The paper aims to develop a model of how Nordea Bank can monitor customer dissatisfaction through aggregated dissatisfaction analysis. LÄS MER