Sökning: "Alexis James"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexis James.

  1. 1. Begränsningsklausuler i aktiebolagsrätten - Betraktande genom François, James och Björns glasögon

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

    Författare :Alexis Herpin; [2006]
    Nyckelord :Associationsrätt; Komparativ rätt; Law and Political Science;

    Sammanfattning : .... LÄS MER