Sökning: "Alexis Lundgren"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alexis Lundgren.

  1. 1. Befinner sig Stockholms bostadsmarknad i en bubbla?

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

    Författare :Andreas Lundgren; Alexis Priftis; [2011]
    Nyckelord :bostadsbubbla; bubbelpotential; finansiell bubbla; Business and Economics;

    Sammanfattning : I dagens Stockholm ägnar man mycket tid och energi åt att planera, finansiera och diskutera sitt boende. Den ständig överefterfrågan på hyresrätter leder till att det reellt sett bara finns en väg in på bostadsmarknaden: att köpa en bostadsrätt. LÄS MER