Sökning: "Alf Petersson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alf Petersson.

  1. 1. Svenska skogsinvesteringar i Baltikum : Omfattning, investeringsmotiv och skogliga skillnader mellanländerna

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Alf Petersson; Gert Åkesson; [2013]
    Nyckelord :Baltic countries; forestry; Swedish investments; forest legislation; baltikum; skogsbruk; skogsinvesteringar; investeringar; råvaruförsörjning;

    Sammanfattning : Uppsatsen beskriver omfattningen av svenska skogsinvesteringar i Estland, Lettland och Litauen. Studien kartlägger även de största aktörerna, investeringsmotiv och signifikanta skillnader i skogliga förutsättningar i de olika länderna. LÄS MER