Sökning: "Alf Pettersson"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Alf Pettersson.

 1. 1. Framtagning av beräkningsprogram : Stabilitetsberäkningar för grävmaskin med borr- eller pålmast monterad

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alf Pettersson; Mihail Dragan; [2015]
  Nyckelord :Stabilitet; borrmast; pålmast; SPD AB; grävmaskin; stabilitetsberäkningar; säkerhet; Force Angle;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete är att minska risken för olyckor där grävmaskiner, med borr- eller pålmast monterad, är inblandade. För att kunna uppnå detta mål, har ett beräkningsprogram skapats som definierar ett säkert arbetsområde innan ostabilitet inträffar. LÄS MER

 2. 2. Jag vill inte! : En fallstudie om emotionell respons, vid IT-systemuppgradering, hos personer med kort erfarenhet i det gamla systemet

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Informatik; Linköpings universitet/Informatik

  Författare :Marcus Pettersson; Ida Bogne; [2013]
  Nyckelord :Förändringsarbete; förändringsmotstånd; IT-system; uppgradering; lokalbokning; fallstudie;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker den emotionella responsen vid förändringsarbete med IT-fokus, som involverar personer med kort erfarenhet i det gamla IT-systemet, för att belysa reaktioner och upplevelser ur ett mänskligt perspektiv och för att undersöka huruvida förändringsmotstånd har uppstått. Intervjuer genomförs med tre personer, som alla arbetar deltid med schemaläggning och lokalbokning på Linköpings universitet, där en omfattande systemuppgradering av lokalbokningssystemet genomförts under årsskiftet 2012-2013. LÄS MER

 3. 3. Killar vill spela boll och flickor dansa : några manliga idrotts- och hälsalärares syn på manlighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för utbildning och ekonomi

  Författare :Alf Pettersson; [2010]
  Nyckelord :manlighet; genus; idrott;

  Sammanfattning : Den manliga dominansen fortgår och fortgår, enligt bland andra Pierre Bourdieu. Bourdieu och Connell är några teoretiker som är utgångspunkt i detta examensarbete som hämtar sitt syfte i denna manliga dominans. LÄS MER