Sökning: "Alf Stenbrunn"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alf Stenbrunn.

  1. 1. Hosting a building management system on a smart network camera: On the development of an IoT system

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

    Författare :Alf Stenbrunn; Theodor Lindquist; [2015]
    Nyckelord :Internet of Things; IoT; Sensors; Multiple Sensor Device; MSD; Network camera; Building management; Distributed systems; Sensor; Building Management System; Byggnadsstyrsystem; Nätverkskamera; Sensor network; Wireless Sensor Network; WSN; Sensornätverk; Trådlöst sensornätverk; Distribuerade system; Sakernas internet; Fastighetsautomation;

    Sammanfattning : The Internet of Things (IoT) is an umbrella term for smart things connected to the Internet. Connected sensors may be used to the benefit of smart building management systems. This thesis describes the development of a sensor based building management system prototype, lightweight enough to run on a single network camera. LÄS MER