Sökning: "Alf Svensson"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Alf Svensson.

 1. 1. Knowledge base and perception on sustainability in the long-haul transport sector in Brazil

  Master-uppsats, KTH/Energi och klimatstudier, ECS

  Författare :Joel Alf Svensson; [2018]
  Nyckelord :Brazil; eco-driving; Euro classes; Heavy duty transport; Scania; long-haulage; logistics service providers; sustainability; trucks; energy efficiency;

  Sammanfattning : demand for truck transportation is increasing and in the shadow the CO2 (carbon dioxide) emissions. In many parts of the world the majority of the transportation of goods is done by long-haulage trucks. More than 60% of all goods transported in Brazil are made by trucks (André Luiz Cunhaa, 2011). LÄS MER

 2. 2. Politik i musik : med fokus på Björn Afzelius texter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Pontus Gill; [2015]
  Nyckelord :Bjorn Afzelius; Björn Afzelius;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar musik i politik, med fokus på vilka politiska uttryck som går att finna i Björn Afzelius texter. Med fokus på albumet Innan tystnaden från 1982, samt vad Björn Afzelius hade för syfte med dessa uttryck i sina texter. LÄS MER

 3. 3. Omställningsavtal och arbetslöshetsförsäkringen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Svensson; [2012]
  Nyckelord :arbetsrätt; arbetslöshetsförsäkring; arbetslöshetsersättning; omställningsavtal; samordning; överförsäkring; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Det svenska arbetslöshetsunderstödet tog form under sent 1800-tal efter initiativ från fackförbunden. En arbetslöshetsförsäkring under statlig kontroll grundlades först 1935. LÄS MER

 4. 4. Den borgerliga webbretoriken : en retorikanalys av de borgerliga partiledarnas nyhetsbrev på webben

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Gunilla R. Burke; [2002]
  Nyckelord :Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Problem: Vi har vant oss vid politikernas retoriska framföranden på torgen, i riksdagen, i debatter och på TV. Till dessa arenor har Internet tillkommit. Webben innebär onekligen en ny sorts kontroll för partierna och de är inte i lika hög grad utlämnade till de traditionella medierna. LÄS MER