Sökning: "Alf-Tore Tyft"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Alf-Tore Tyft.

 1. 1. MAN BLIR INTE HÅRDROCKARE, MAN FÖDS TILL DET - Femininitet och maskulinitet bland kvinnliga hårdrocksmusiker i Göteborg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Alf-Tore Tyft; [2019-11-08]
  Nyckelord :hårdrock; heavy metal; maskulinitet; femininitet; performativitet;

  Sammanfattning : Metod och material: Kvalitativa intervjuerHuvudresultat: Studiens primära resultat är att informanterna inte betraktar hårdrockensmaskulinitet som manligt. Det musikaliska uttrycket passar dem för att energin,kraften och laissez faire-traditionen som utmärker genren passar deras personligheteroch smak. LÄS MER

 2. 2. Väna vokalissor och menlösa män - Kvinnligt och manligt i svenska musikrecensioner

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Alf-Tore Tyft; [2015-02-13]
  Nyckelord :genusideal; musikrecensioner; maskulinitet; invektiv;

  Sammanfattning : Språkvetenskapligt självständigt arbete, LSV410 15 hpSvenska språketHT 2014Handledare: Karin Helgesson.... LÄS MER