Sökning: "Alfabetisering"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet Alfabetisering.

 1. 1. Digital Alfabetisering En studie om analfabeters språkinlärning med stöd av digitala verktyg

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Sara Baker; [2020-01-08]
  Nyckelord :Digitala verktyg; Digitalisering; Alfabetisering; SFI; Analfabeter; Illitterata; Vuxenutbildning;

  Sammanfattning : För att nyanlända vuxna ska kunna komma in i det svenska samhället finns det krav på olika kunskaper de ska uppnå. Genom att lära sig att använda digitala verktyg öppnas nya möjligheter till att involveras i sociala och kulturella sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Digitala hjälpmedel i undervisningen : Hur lärare i kurs A och alfabetisering på sfi använder digitala hjälpmedel och hur det påverkar inlärningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Joakim Skogberg; [2020]
  Nyckelord :sfi; alfabetisering; studieväg 1; digitala hjälpmedel; inlärning;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate how teachers in course A and the tuition for basic reading and writing skills in SFI deem that they use digital tools in literacy learning and how they deem that the digital tools affects learning. To investigate this a qualitative interview study of four teachers active in course A and the tuition for basic reading and writing was conducted. LÄS MER

 3. 3. Litteracitetsutveckling för vuxna illitterata SFI-elever : En kvalitativ studie om arbetssätt i alfabetiseringsundervisningen

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Seryani Janette; [2020]
  Nyckelord :Alfabetisering; grundläggande litteracitetsutveckling; illitterat; modersmål och SFI.;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att ta reda på några SFI-lärares arbetssätt i sin undervisning för att lära illitterata SFI-studerande elever det svenska språket i både läs och skrift. Studien grundar sig på fyra kvalitativa intervjuer med SFI-lärare. LÄS MER

 4. 4. Hur svårt kan det vara? : Sfi-lärares upplevelser av läs- och skrivinlärning hos elever med kort eller ingen skolbakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helen Gustafsson; Louise Gäfvert Lind; [2018]
  Nyckelord :alfabetisering; läs- och skrivinlärning för vuxna andraspråksinlärare; sfi; specialpedagogik; studieväg 1;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. De sociala nätverkens betydelse för sfi, litteracitet och språkanvändning och språkanvändning. Några aspekter ur åtta kortutbildade somaliers livsberättelser.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Malin Nordkvist; [2014-08-27]
  Nyckelord :litteracitet; sociala nätverk; sfi; korttidsutbildade; alfabetisering;

  Sammanfattning : Magisteruppsats, 15 hpÄmne: Svenska som andraspråkTermin: Vt 2014Handledare: Qarin Franker.... LÄS MER