Sökning: "Alfred Andersson"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Alfred Andersson.

 1. 1. Neural networks for imputation of missing genotype data : An alternative to the classical statistical methods in bioinformatics

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Alfred Andersson; [2020]
  Nyckelord :genetics; imputation; bioinformatics; neural networks; GWAS;

  Sammanfattning : In this project, two different machine learning models were tested in an attempt at imputing missing genotype data from patients on two different panels. As the integrity of the patients had to be protected, initial training was done on data simulated from the 1000 Genomes Project. LÄS MER

 2. 2. Democratic Consolidation : Thailand’s attempt at democracy

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oliver Andersson; [2019]
  Nyckelord :Thailand; Democratic Consolidation; Coup d’état; Democracy;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation was to examine the process of democratic consolidation in Thailand between 1997-2006.  The country’s consolidation of democracy has been hampered by continuous cycle of coup d’états which throughout history have halted the overall process of democratization. LÄS MER

 3. 3. "Liksom korn, utspridda i en stenig bergslagsåker, så växte skolan sig rotfast i folkets hjärta" : En studie om Bofors Folkskolas undervisning 1883–1896

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Emilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :1800-tal; Bofors folkskola; undervisningsmateriel; folkskola; materiel; B-uppsats; Karlskoga; undervisning;

  Sammanfattning : Detta är en uppsats med syfte att undersöka Bofors folkskolas undervisning för den högre avdelningen. Uppsatsen tittar på undervisningen utifrån ett kvantitativt synsätt på Bofors folkskolas läsordning och materiel för perioden 1883 till 1896. Undersökningen sträcker sig mellan år 1883 och år 1896. LÄS MER

 4. 4. Djurägarna efterfrågar mer infomration : En marknadsundersökning kring intresset för mer information från veterinärmedicinska parasitanalyser samt en utredande studie om möjligheten att använda nya diagnostikmetoder

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning; Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Cajsa Roos; Alfred Andersson; Linnea Eriksson; Emma Oller Westberg; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Maskininlärning för automatisk matchning av produkter

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Henrik Andersson; Robin Andersson; Leif Eriksson; Alfred Hagberg; Jonathan Lundgren; Mustaf Musse; Eric Nylander; [2018]
  Nyckelord :Maskininlärning;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar det kandidatarbete som har utförts av sju studenter från civilin-genjörsprogrammen datateknik och mjukvaruteknik på Tekniska högskolan vid Linköpingsuniversitet. Projektets mål var att ta fram ett system som via maskininlärning automatisktskapade matchningar mellan företagets interna basprodukter och produkter från diverse le-verantörer. LÄS MER