Sökning: "Alfred Holmlund"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Alfred Holmlund.

  1. 1. Svenska kvinnliga landskapsmålare och düsseldorfmåleriet vid 1800-talets mitt

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för humaniora (HUM)

    Författare :Annie Lindberg; [2008]
    Nyckelord :Düsseldorfskolan; Landskapsmåleri; Kvinnliga konstnärer; 1800-tal;

    Sammanfattning : I denna uppsats har jag undersökt Josefina Holmlund som studerade i Düsseldorf under dess storhetstid i mitten av 1800-talet och Pamela Noréus som var elev till Marcus Larsson och anammade det düsseldorfska landskapsmåleriet. Jag har undersökt vad landskapet som motiv hade för betydelse för kvinnliga konstnärer. LÄS MER