Sökning: "Algebra"

Visar resultat 1 - 5 av 412 uppsatser innehållade ordet Algebra.

 1. 1. Elevers förståelse för tal i bråkform. : Vad gynnar elevers förståelse för tal i bråkform?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Malin Ax; Johanna Selent; [2020]
  Nyckelord :Tal i bråkform; årskurs 1–3; förståelse; undervisning; svårigheter;

  Sammanfattning : I matematikundervisningen i årskurs 1–3 lär sig elever grundläggande kunskaper för att förstå tal i bråkform. Förståelsen för tal i bråkform är viktig för fortsatt kunskapsutveckling inom tal i decimalform, algebra och procent. LÄS MER

 2. 2. Analys av läromedel i matematik för elever i årskurs 3 : Med fokus på tidig algebra

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Emelie Einarsson; William Alin; [2020]
  Nyckelord :Matematik; tidig algebra; årskurs 3; läromedelsanalys; variationsteori; likhetstecknet; aritmetik; ekvationer.;

  Sammanfattning : I den här läromedelsanalysen fokuseras kritiska aspekter samt variation i matematikuppgifter inom tidig algebra. Syftet med studien är att identifiera kritiska aspekter av tidig algebra i årskurs tre samt hur dessa kritiska aspekter behandlas i två olika läromedel med hjälp av variationsteorin. LÄS MER

 3. 3. Elever resonerar om kommutativitet : En kvalitativ studie om hur elever resonerar kring och använder kommutativitet i addition

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Malin Jansson; [2020]
  Nyckelord :mathematics; commutativity; arithmetic; student; matematik; kommutativitet; aritmetik; matematiska uttryck; räknelag; elev;

  Sammanfattning : Ett område inom matematik som elever arbetar mycket med i skolan är aritmetik, vilket innebär hur de fyra räknesätten fungerar och kan användas. Dessa räknesätt har olika egenskaper, en av dessa egenskaper, som innehas av addition och mutliplikation, är kommutativitet. LÄS MER

 4. 4. Algebra i gymnasieskolans läroböcker : Vilka förutsättningar för lärande skapar läroböckerna?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Lisa Segerdorff; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Quivers for semigroup algebras of binary relations of small rank

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Algebra och geometri

  Författare :Alejandra Pérez Manríquez; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER