Sökning: "Algebra"

Visar resultat 1 - 5 av 372 uppsatser innehållade ordet Algebra.

 1. 1. Rotationer, spinorer och spinn

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Lars Wickström; Liqin Xu; Patrik Agné; Simon Jonsson; [2019-07-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A central concept in quantum mechanics is spin. Certain quantum systems have the propertythat, at a full rotation, the system has not been reset, but is in the opposite configurationrelative to the starting position. It is previously known that spin is hard to visualize. LÄS MER

 2. 2. Lärarhandledningen som stöd för matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therése Ehn; Lisa Mossfeldt; [2019]
  Nyckelord :Matematikdidaktik; lärarhandledningar; innehållsanalys; algebra;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. On the Properties of Wiener-Lévy Functions

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Albin Petersson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis concerns the Wiener algebra of periodic functions with absolutely convergent Fourier series, and the "Wiener-Lévy functions", meaning functions that preserve absolute convergence of Fourier series under composition. Results regarding the properties of functions in the Wiener algebra are established, as well as properties of Wiener-Lévy functions. LÄS MER

 4. 4. Att urskilja det kritiska : En variationsteoretisk studie om undervisning med växande geometriska mönster

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Matematikdidaktisk forskning

  Författare :Tom Johansson; [2019]
  Nyckelord :mathematics; algebra; growing geometric patterns; learning study; matematik; algebra; växande geometriska mönster; learning study;

  Sammanfattning : Undervisning med växande geometriska mönster ses som en bro mellan aritmetiskt och algebraiskt tänkande genom att elever möter uppgifter som möjliggör generalisering av aritmetiska uttryck. Eftersom svenska elever i internationella tester visar upp bättre resultat inom aritmetik än algebra är syftet med studien att ta reda på vilka aspekter som är kritiska för elevers utveckling från ett aritmetiskt till ett algebraiskt tänkande. LÄS MER

 5. 5. Representationer av SO(3) i C[x,y,z]

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Otto Sellerstam; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport kommer att redogöra en konkret undersökning av representationer av den speciella ortogonala gruppen, SO(3), en grupp med viktiga tillämpningar inom fysik. Mer specifikt kommer vi att studera en naturlig representation av SO(3) i rummet av polynom i tre variabler med komplexa koefficienter, C[x, y, z]. LÄS MER