Sökning: "Algeriet"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet Algeriet.

 1. 1. A techno-economicGIS-based model for waste water treatment and reuse feasibility in the North Western Sahara Aquifer System

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Camilo Ramirez Gomez; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Water security represents a main challenge in the quest for sustainable development and stability worldwide. Often, such security is closely linked with the demand of water for agricultural irrigation, as it repre-sents the major share of human water withdrawals. LÄS MER

 2. 2. Algeriska befrielsekampen : Den svenska pressens skildring av religionens betydelse och roll 1954-1958

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Idriss Bedjaoui; [2017]
  Nyckelord :Algeriet; kolonialism; Frankrike;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Kulmination i en COIN-kontext - En Begreppsanalys

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Mårten Mölgård; [2016]
  Nyckelord :Kulmination; Kulminationspunkt; Counterinsurgency; COIN; Frankrike; Algeriet; NATO; ISAF; Afghanistan;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Ungdomar, demografi och konflikt

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anton Juggas Öberg; Gustav Olofsson; [2016]
  Nyckelord :demokrati.; sysselsättning; ekonomisk tillväxt; analfabetism; Algeriet; Filippinerna; Nigeria; Afghanistan; demografi; konflikt; Ungdomar; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Med tanke på alla konflikter som finns i världen söker denna uppsats ett statistiskt samband mellan konfliktintensitet och andel ungdomar av den vuxna befolkningen i Nigeria, Afghanistan, Algeriet och Filippinerna. För att svara på frågeställningen har undersökningen en kvalitativ, komparativ metod där det statistiska resultatet tolkas med hjälp av Henrik Urdals teori kring konfliktuppkomst, som anpassats efter denna frågeställning, så att ekonomisk tillväxt, sysselsättning, analfabetism och avsaknad av demokrati är det som analyseras. LÄS MER

 5. 5. Det vårades för Al-Qaeda – En studie av GSPC:s utveckling efter alliansen med Al-Qaeda

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Christian Augustinsson; [2015]
  Nyckelord :Al-Qaeda in the Islamic Maghreb AQIM ; Salafist Group for Preaching and Combat GSPC ; terrorism; islamism; Gammal och Ny terrorism; Peter R. Neumann; Al-Qaeda; Algeriet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Recent years has seen a growth of so-called ”Al-Qaeda franchises”, terrorist groups who formally ally with Al-Qaeda. This study investigates the phenomenon through how one such actor, the “Salafist Group for Preaching and Combat” (GSPC), has developed after its alliance with Al-Qaeda in 2006 and rebranding as ”Al-Qaeda in the Islamic Maghreb” (AQIM). LÄS MER