Sökning: "Algorithmic Trading"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Algorithmic Trading.

 1. 1. Algorithmic Trading and Prediction of Foreign Exchange Rates Based on the Option Expiration Effect

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sina Mozayyan Esfahani; [2019]
  Nyckelord :Option expiration effect; option relevance coefficient; algorithmic trading; time series analysis; GARCH-X.; Effekten av optioners förfall; optionsrelevanskoefficient; algoritmisk handel; tidsserieanalys; GARCH-X.;

  Sammanfattning : The equity option expiration effect is a well observed phenomenon and is explained by delta hedge rebalancing and pinning risk, which makes the strike price of an option work as a magnet for the underlying price. The FX option expiration effect has not previously been explored to the same extent. LÄS MER

 2. 2. Algoritmisk aktiehandel : Ett experiment i att förutsäga aktiemarknaden med hjälp av neurala nätverk

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Henrik Mellgren; [2019]
  Nyckelord :Neural networks; algorithmic stocktrading; stocks; stock trading; BI; IT; Information Technology; Neurala nätverk; Algoritmisk aktiehandel; Aktier; BI; Business Intelligence; Analytics; IT; Informations teknologi;

  Sammanfattning : Ursprungligen fungerade aktier som ett medel för företag att säkerställa finansiering för nya satsningar och investeringar.    Företag ställde ut aktiebrev som investerare köpte och till skillnad mot ett vanligt banklån behövde inte företagen betala tillbaka dessa aktier. LÄS MER

 3. 3. Litteraturstudie: Tillämpningen av maskininlärning vid algoritmisk handel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Therése Larsson; Karl Paradis; [2019]
  Nyckelord :maskininlärning; algoritmisk handel; litteraturstudie; tekniska indikatorer; orderexekveringsproblem; support vector machine; historisk prisdata; efficient-market hypotesen; VaR; neurala nätverk;

  Sammanfattning : Vi genomför en litteraturstudie där vi studerar och analyserar publikationer inom maskininlärning i kombination med algoritmisk handel. I denna studie undersöker vi vilka typer av data samt vilka maskininlärningstekniker som kunnat visas vara tillämpningsbara vid system för algoritmisk handel. LÄS MER

 4. 4. Bidding models for bond market auctions

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Kristofer Engman; [2019]
  Nyckelord :Auction; winner s curse; request for quote; RFQ; statistics; applied mathematics; financial mathematics; bond; e-auction; fixed income; skew exponential power; mifid II; pricing; Budgivning; winner s curse; request for quote; RFQ; statistik; tillämpad matematik; finansiell matematik; obligation; e-auktion; fixed income; skew exponential power; mifid II; prissättning;

  Sammanfattning : In this study, we explore models for optimal bidding in auctions on the bond market using data gathered from the Bloomberg Fixed Income Trading platform and MIFID II reporting. We define models that aim to fulfill two purposes. The first is to hit the best competitor price, such that a dealer can win the trade with the lowest possible margin. LÄS MER

 5. 5. Pairs Trading, Cryptocurrencies and Cointegration : A Performance Comparison of Pairs Trading Portfolios of Cryptocurrencies Formed Through the Augmented Dickey Fuller Test, Johansen’s Test and Phillips Perron’s Test

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statistiska institutionen; Uppsala universitet/Statistiska institutionen

  Författare :Mikael Jurvelin Olsson; Andreas Hild; [2019]
  Nyckelord :Cointegration; Statistical arbitrage; Cryptocurrency; Pairs trading; Algorithmic trading;

  Sammanfattning : This thesis analyzes the performance and process of constructing portfolios of cryptocurrency pairs based on cointegrated relationships indicated by the Augmented Dickey-Fuller test, Johansen’s test and Phillips Peron’s test. Pairs are tested for cointegration over a 3-month and a 6-month window and then traded over a trading window of the same length. LÄS MER