Sökning: "Ali Ahmed"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Ali Ahmed.

 1. 1. How Global Record Companies Adapt to Digitisation in the Music Industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Victor Langley; Ali Ahmed; [2020-02-13]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The music industry underwent a revolution with the advance of digitisation, which was a disaster for the record companies who relied on physical sales of music from CDs and cassettes. Digitisation meant that music in physical formats switched to digital formats, which came unexpectedly for record companies who lost revenue and market shares. LÄS MER

 2. 2. NÄRSTÅENDES ERFARENHETER AV ATT LEVA MED EN ANHÖRIG SOM HAR BRÖSTCANCER

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Asia Ahmed; Fardowsa Said Ali; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bröstcancer är den vanligaste formen av cancer bland kvinnor. Sjukdomen påverkar inte bara personen som får diagnosen utan påverkar även dennes livsrelationer. Studier och tidigare forskning beskriver att personer som diagnostiserats med bröstcancer och deras närstående genomgår livsförändringar under och efter insjuknandet. LÄS MER

 3. 3. Ungdomsbrottslighet i Sverige - En studie av potentiella riskfaktorer som leder till ungdomsbrottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Hussein Ahmed; Murtada Ali Khalaf; [2020]
  Nyckelord :Crime; Empowerment; Life-span theory; Norm-breaking behavior; risk factors; youth delinquency;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand the risk factors contributing to juvenile delinquency for young men in Sweden. Previous research shows that juvenile delinquency is a theme that exists in all communities and affects several areas of society such as family relations, social relations, academic achievement as well as individual consequences. LÄS MER

 4. 4. DIGITALISERINGENS EFFEKT PÅ BYGGPRDUKTIONEN : En studie om fördelarna och utmaningar med digitalisering i produktionsmiljö samt hur digitaliseringen kan påskyndas.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Adan Abdulle; Adnan Ali Ahmed; [2020]
  Nyckelord :Digitalization; Construction stage; Effectivization; BIM; Internet of Thing; Automatization; Digital interface; Digitalization of data; Digitalisering; Effektivisering; Byggproduktion; BIM; Internet of Thing; Automatisering; Digitalgränssnitt; Digitalisering av data;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to analyse the positive impact of digitization on the production environment and challenges that may come along with digitalization. This study goes further on to looking into how to increase the use of digital tools. LÄS MER

 5. 5. Factors associated with utilization of Antenatal Care in Zambia. : A secondary analysis of 2018 Zambia Demographic Health Survey

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Yousra Abdi Ali Ahmed; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background ANC comprises of trainings and treatments provided to promote a healthy pregnancy, labour and child delivery. Any complications or issues with pregnancy are identified during ANC visits. LÄS MER