Sökning: "Ali Amer Wahid"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ali Amer Wahid.

  1. 1. I kläm mellan två system : En beskrivande studie av relationen mellan government och governance och dess påverkan på lokal demokrati i Västerås kommun.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

    Författare :Alexander Sandberg; Ali Amer Wahid; [2014]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER