Sökning: "Ali Barre"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ali Barre.

  1. 1. Förekomsten av sociala karaktärstyper. En studie i arbetsmotivation

    D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

    Författare :My William-Jörgensen; Ali Hussein Barre; Nagmi Barka; [2006]
    Nyckelord :Business and economics;

    Sammanfattning : Det finns många anledningar till varför vi arbetar och det är svårt att peka ut en enskild faktor som den dominerande. Michael Maccoby ställde frågan ”Arbeta – Varför det”, i titeln på sin bok som kom ut på svenska 1989. I den påstod Maccoby att självutveckling var ett motiv till att arbeta. LÄS MER