Sökning: "Ali Barre"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ali Barre.

 1. 1. Somali Irredentism: An analysis of its causes and its impact on political stability in Somalia from 1960 -1991

  Magister-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Mohamed Ali Omar; [2021]
  Nyckelord :Somalia; Irredentism; Colonialism; territory; impact; causes; Ethiopia; Kenya; independence; nationalism;

  Sammanfattning : After Berlin Conference in 1884 to 1885, Somalia was partitioned into five parts by Britain, Italy, and French. In 1960 two parts gained independence and formed the Somali Republic, and since then successive Somali governments sought to incorporate the other three parts of Somali territories under Ethiopia, Kenya and French Somaliland known as Djibouti into Greater Somalia. LÄS MER

 2. 2. Förekomsten av sociala karaktärstyper. En studie i arbetsmotivation

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :My William-Jörgensen; Ali Hussein Barre; Nagmi Barka; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till varför vi arbetar och det är svårt att peka ut en enskild faktor som den dominerande. Michael Maccoby ställde frågan ”Arbeta – Varför det”, i titeln på sin bok som kom ut på svenska 1989. I den påstod Maccoby att självutveckling var ett motiv till att arbeta. LÄS MER