Sökning: "Ali El"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden Ali El.

 1. 1. Betydelsen av meningsfulla aktiviteter efter immigration till Sverige hos arabisktalande kvinnor från Mellanöstern

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Amar El-Ali; Tarra Taieb; [2021-05-27]
  Nyckelord :Arbetsterapi; immigration; transition; meningsfulla aktiviteter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Aktivitet är en viktig och stor del i personens liv, det präglar vår vardag och ger oss vår aktivitetsidentitet. Att ha meningsfulla aktiviteter i sin aktivitetsrepertoar har påvisats ge goda effekter på vår hälsa, det ger en aktiv och meningsfull vardag med balans. LÄS MER

 2. 2. Hur kommer elbilar påverka bullernivån i framtiden!

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Oudah Hayder; Nabil Basim; Desm Ali; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buller är ett problem i många miljöer, framför allt från bil- och lastbilstrafik inom städer. För att få tillåtelse att bygga finns bullerkrav i Trafikbullerförordningen för att boendekvalitéten inte ska påverkas negativt. LÄS MER

 3. 3. Integration genom föreningsidrott : En väg för nyanlända att integreras i samhället

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sami El Bajdi; Ali Saouli; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med studien är att undersöka om och hur föreningsidrotten arbetar med nyanlända barn och ungdomars integrering i samhället. Frågeställningarna är följande: - Hur ser idrottsföreningar på sin roll som integreringsarena för nyanlända? - Utifrån vilka strategier arbetar idrottsföreningar med integration av nyanlända barn och ungdomar? - Vilka hinder och möjligheter ser idrottsföreningar när det gäller integration av nyanlända? Metod Vi genomförde denna studie genom att intervjua tre olika representanter från föreningsidrotten för att få en djupare förståelse om hur de jobbar med nyanlända barn och ungdomars integration i samhället. LÄS MER

 4. 4. Demokrati och dess utmaningar i Tunisien : Ett kvalitativt fallstudie utifrån Linz och Stepans teori om konsolideringsprocessen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Qaiss Omid; [2020]
  Nyckelord :Tunisia; consolidation process; political system; Arab Spring; Linz and Stepan;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the level of democracy in Tunisia. I will research the challenges to consolidation that the country is facing. I will study between the period of 2001 and 2019. This is to examine how democracy has developed over the years. LÄS MER

 5. 5. ''Vem är jag? Jag har upptäckt att jag inte tillhör!'' En diskursanalys av hur ungdomar och elever upplever och lever med mellanförskap i Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :El Hissi Aladdin; Ali Yasmin; [2019]
  Nyckelord :Inbetweenness; Inbetweenship; Alienation; Reconciliation; Identity; Double consciousness; Identity formation; Vital questions; Mellanförskap; Innanförskap; Utanförskap; Identitet; Livsfrågor; Dubbelt medvetande;

  Sammanfattning : Betweenship, or inbetweenness, is a complex state of mind. Numerous stories about it arecurrently being shared and more are piling up by the minute. Inbetweenness exist in all socialclasses all over the world. LÄS MER