Sökning: "Ali Hamid"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ali Hamid.

 1. 1. Resultatmanipulering vid VD-byten - en studie avseende förekomsten av samband mellan VD-byte, goodwillnedskrivningar samt FoU-kostnader bland svenska börsbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ali Hamid; Accel Sjöström; [2021-09-22]
  Nyckelord :Big bath; ; resultatmanipulering; VD-byte; goodwillnedskrivning; FoU;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: De periodiseringsmöjligheter som tillåts enligt rådande reglering möjliggör för upprättare av externredovisning att i viss utsträckning påverka redovisat resultat genom subjektiva bedömningar och uppskattningar av värdet i vissa poster. Bakomliggande teorier och tidigare forskning har visat att det finns risk för opportunistisk resultatmanipulering i samband med VD-byten, i synnerhet så kallad ”big bath”-manipulering. LÄS MER

 2. 2. Experiment med kollaborativ robot i testbädden DigiLog

  M1-uppsats, KTH/Hållbar produktionsutveckling (ML)

  Författare :Ali Hamid; [2021]
  Nyckelord :Universal; Robot; collaborative work; transport; logistics; Digilog; Universal; Robot; Kollaborativt arbete; transport; logistik; Digilog;

  Sammanfattning : Maskiner och robotar utför idag komplicerade uppgifter i arbetsmiljöer där också människor arbetar. Kunskaper om logistik spelar stor roll för ett optimalt flöde av material mellan maskiner, robotar, människor och lager. LÄS MER

 3. 3. Stadsdelsförnyelse för vem? -En studie om gentrifiering i stadsdelarna Markbacken och Vivalla

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Zejnab Hamid; Helbin Saad Ali; [2019]
  Nyckelord :Gentrifiering; gentrifieringsprocess; social hållbarhet; miljonprogrammet och “mitt gröna kvarter”;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om att undersöka två renoveringsprojekt i Örebro kommun. Uppsatsens centrala ämne handlar om två statliga renoveringsprojekt i stadsdelarna Markbacken och Vivalla. LÄS MER

 4. 4. Design & Size Reduction analysis of Microstrip Hairpin Bandpass Filters

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :HAMID ALI HASSAN; [2015]
  Nyckelord :Microstrip Hairpin Bandpass Filters;

  Sammanfattning : This thesis presents Design, Measurement and analysis for size reduction of the Coupled line micro strip Hairpin band pass filters (MHBPF’s). Hairpin filters are an interesting topic for microwave designers. These planar circuits are widely used in wireless transceivers and other microwave projects due to an easy design process. LÄS MER

 5. 5. Comparison Between WiMAX and 3GPP LTE

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem; Blekinge Tekniska Högskola/Avdelningen för telekommunikationssystem

  Författare :Syed Hamid Ali Shah; Mudasar Iqbal; Tassadaq Hussain; [2009]
  Nyckelord :3GPP; LTE; OFDMA; SC-FDMA; SER; WiMAX;

  Sammanfattning : Mobile communication technology evolved rapidly over the last few years due to increasing demands such as accessing Internet services on mobile phones with a better quality of the offered services. In order to fulfil this, wireless telecommunication industry worked hard and defined a new air interface for mobile communications which enhances the overall system performance by increasing the capacity of the system along with improving spectral efficiencies while reducing latencies. LÄS MER