Sökning: "Ali Hassan Ali"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden Ali Hassan Ali.

 1. 1. Medarbetarnas motivation under distansarbete En kvalitativ studie om medarbetarnas motivation under distansarbete i kontexten av covid-19

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Ali Hassan Ali; Mohamed Essa Mohamed; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Patienternas egna uppfattning och kunskap om parodontit : En pilotstudie

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten (OD)

  Författare :Ali Hassan; Hanin Kassem; [2021]
  Nyckelord :clinical examination; periodontal knowledge; periodontal treatment; periodontitis; pilot study; klinisk undersökning; parodontit; parodontal behandling; parodontal kunskap; pilotstudie;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters kunskap om parodontala sjukdomarnas prevalens, etiologi och behandling samt om patienterna är medvetna om sina egna parodontala tillstånd, och hur väl deras uppfattning överensstämmer med professionens bedömning. Material och metod: Totalt inkluderades 72 patienter som kom för basundersökning på Tandvårdshögskolan. LÄS MER

 3. 3. Vad krävs för att en presumtiv stat ska få ett de-jure erkännande? : En komparativ studie om att erkänna stater med fokus på fallen Eritrea och Somaliland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Zaynab Ali Hassan; [2021]
  Nyckelord :De-jure erkännande; självständighetssträvan; deklarativa teorin; konstitutiva teorin; secession-teorin; Somaliland; Eritrea;

  Sammanfattning : What determines that states receive a de-jure recognition is not clear today. The three worlddominant theories constitutive theory, declarative theory and secession-theory all claim different criteria' that a state must meet in order to have the right to be recognized. LÄS MER

 4. 4. NURSES' EXPERIENCES OF GIVING PALLIATIVE CARE TO ELDERLY PEOPLE IN NURSING HOMES

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ali Hassan Shukri; Angela Phung; [2020]
  Nyckelord :Boendeformer för äldre; Erfarenheter; Kommunal vård; Livets slutskede; Palliativ vård; Sjuksköterskor; Äldreboende;

  Sammanfattning : SJUKSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV ATT GE PALLIATIV VÅRD TILL ÄLDRE PERSONER PÅ ÄLDREBOENDE EN LITTERATURSTUDIEALI HASSAN SHUKRI PHUNG ANGELAAli Hassan, S & Phung, A. Sjuksköterskors erfarenheter av att ge palliativ vård till äldre personer på äldreboende. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av dagvattenanläggning : Lokalt omhändertagande av dagvatten i bostadsområde

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik; Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Jesper Qvicker; Ali Hassan; [2019]
  Nyckelord :Stormwater; system; Dagvatten; System; LOD;

  Sammanfattning : Ett framtida varmare klimat förväntas öka vår nederbörd i Sverige. Kraven på hur man ska omhänderta dagvatten har förändrats och skärpts de senaste åren vilket har gjort att nya dagvattensystem har börjat tas i bruk. LÄS MER