Sökning: "Ali Ibrahim"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Ali Ibrahim.

 1. 1. The Sustainability related opportunities and challenges with various transformer insulation fluids and business case on re-refining

  Master-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Ibrahim Gharib Ali Jalal; Abdulbasit Abdulaziz Ali; [2017]
  Nyckelord :Transformer oils; LCA; Re-refining; Business case; Sustainability;

  Sammanfattning : Transformers are electrical devices used in practice to increase or decrease voltages. Transformers are of various sizes and used mainly in power distribution. To provide cooling and insulation, transformer oils are used together with cellulose that acts as a solid insulation. LÄS MER

 2. 2. Utformning av bränslecellssystem för fordon

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE); KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :ALI ABDULBASIT ABDULAZIZ; IBRAHIM GHARIB ALI JALAL; ANGELIKA GHATTAS; BEATRICE SWENSSON; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta kandidatexamensarbete var målet att optimera ett bränslecellssystem med avseende på ett antal olika parametrar. Bränslecellssystemet var tänkt att användas i fordonet Sleipner V som är konstruerad i samarbete med andra KTH studenter. LÄS MER

 3. 3. A study of the UK social enterprises’ accountability: Could social enterprises and their accountability provide an avenue to an alternative capitalism?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Ahmed Ali-Ibrahim; Paulína Mandáková; [2014]
  Nyckelord :accountability; Social enterprises; blended value accounting; capitalism; accounting for marginalized parties; Business and Economics;

  Sammanfattning : Seminar date: 2nd June 2014 Purpose: The study's purpose is to investigate accountability in social enterprises. This is to answer the main thesis question of whether social enterprises and their accountability could provide the world with an alternative form of capitalism where humanitarian crises are better addressed. LÄS MER

 4. 4. Barnens möte med skriftspråket i förskolan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Stockholms universitet

  Författare :Rosa Gonzales Skinnari; Munawar Ibrahim Ali; [2013]
  Nyckelord :Barns literacy; barns intresse; sociokulturellt perspektiv; pedagoger; förskolan; praktiker.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Financial Risk Tolerance: Differences Between Women and Men

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Rustam Vosilov; Abdisalam Ali Ibrahim; [2008]
  Nyckelord :Financial Risk Tolerance; gender differences; financial risk attitude;

  Sammanfattning :  The statistics has shown that men and women have different investing strategies, where men tend to choose riskier investments and women lean towards less risky investments. The financial theory states that individuals are risk averse in general, and some prior studies have shown that women are more so than men. LÄS MER