Sökning: "Ali Jaber"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Ali Jaber.

 1. 1. Äktenskap och synen på äktenskap: En jämförelse mellan shiitisk teologi och svenskt lagrättssystem.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Ali Jaber; [2023-06-28]
  Nyckelord :Islam; Äktenskap; Koranen; Sunnah och Hadith; Polygami; Brudgåvan; Tidsbegränsat äktenskap; Mutha; Mahr; Shia och Sunni; Feministiska synen på polygami; Ijtihad; Ijma; Sharia Lagen; Khul;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Utan papperstidningen saknas existentiella förutsättningar för journalistik på webben : En undersökning av lokala tidningars förutsättningar när de möter utmaningarna från internet

  Kandidat-uppsats, Institutionen för samhällsvetenskaper, SV

  Författare :Ali Jaber; [2010]
  Nyckelord :Newspapers on the web; local newspapers; Newspaper; Tidningar på webben; lokalpressen; papperstidningen;

  Sammanfattning : Abstract In the past decades the newspaper industry went through many changes but it has never had a problem of this kind. With the freedom the Internet brings us today and the wide range of information channels, the newspaper is for the first time seriously challenged. LÄS MER