Sökning: "Ali Mohamed"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden Ali Mohamed.

 1. 1. Psykosomatiska besvär i relation till socialt stöd bland högskolestudenter : En kvantitativ studie utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :College students; mental illness; psychosomatic symptoms; public health; social support.; Folkhälsovetenskap; högskolestudenter; psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Background: Several international studies have shown that college students report mental illness such as psychosomatic symptoms. At the same time, there are differences among college students' perceived social support. LÄS MER

 2. 2. Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mohamed Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Attraktivitet; miljonprogramsområden; socioekonomiskt tillbakasatta områden; samhällsbyggande; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : ABSTRACT Mohamed, M. 2019, Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet Denna uppsats undersöker kommunernas sätt att arbeta när det gäller att öka attraktiviteten bland miljonprogramsområden. LÄS MER

 3. 3. Passive gesture recognition on unmodified smartphones using Wi-Fi RSSI

  Master-uppsats, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Mohamed Abdulaziz Ali Haseeb; [2017]
  Nyckelord :Wi-Fi; RSSI; gesture recognition; RNN; LSTM; neural network; deep learning;

  Sammanfattning : The smartphone is becoming a common device carried by hundreds of millions of individual humans worldwide, and is used to accomplish a multitude of different tasks like basic communication, internet browsing, online shopping and fitness tracking. Limited by its small size and tight energy storage, the human-smartphone interface is largely bound to the smartphones small screens and simple keypads. LÄS MER

 4. 4. Characterization of ultra high vacuum system (-by gas accumulation and SRG methods)

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Omar Adel Mohamed Ali; [2017]
  Nyckelord :Gas accumulation; Spinning rotor gauge; Expansion ratio; Vacuum; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This thesis evaluates the concept of characterization process of ultra-high vacuum system, known as SEA5 Serial Expansion Apparatus at RISE Research Institutes of Sweden. To produce precisely known pressures in the medium, high, and ultra-high vacuum range for gauge calibrations, the volume expansion system is often used for that purpose. LÄS MER

 5. 5. Examensarbete Saz : stilanalysarbete Mohamed Abdelkarim- Bizqens prins

  Kandidat-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för folkmusik

  Författare :Alex Ali Ali Shaker; [2016]
  Nyckelord :Ali Shaker; examensarbete Saz; folkmusik; Konstnärlig kandidatexamen i musik; huvudinstrument Saz; Stilanalysarbete Mohamad Adelkarim bizqens prins; institutionen för folkmusik;

  Sammanfattning : Sammanfattning  Efter att ha skrivit biografin om Mohamad Abdelkarim och analyserat hans olika stilar genom att skriva noter till melodierna så har jag förstått ännu mer varför Mohamad anses vara en av dem som genom historien haft bäst teknik och känsla för sitt instrument, Bizq. Han behärskade instrumentet och var väldigt självsäker i sin musik. LÄS MER