Sökning: "Ali Mohamed"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Ali Mohamed.

 1. 1. Association between physical activity and perceived stress among college- and university students : A quantitative study from a public health science perspective

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2020]
  Nyckelord :College- and university students; perceived stress; physical activity; public health sciences.;

  Sammanfattning : Background: Physical activity and perceived stress affect college- and university students health.  Aim: The aim is to study the association between physical activity and perceived stress among college- and university students in Sweden, and to investigate whether gender, age, and BMI are confounding factors regarding the association between physical activity and perceived stress. LÄS MER

 2. 2. Eliciting correlations between components selection decision cases in software architecting

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Mohamed Ali Ahmed; [2019]
  Nyckelord :Decision Support; Software Architectures; Similarity Algorithms; Neo4j;

  Sammanfattning : A key factor of software architecting is the decision-making process. All phases of software development contain some kind of decision-making activities. However, the software architecture decision process is the most challenging part. LÄS MER

 3. 3. Psykosomatiska besvär i relation till socialt stöd bland högskolestudenter : En kvantitativ studie utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Kaltum Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :College students; mental illness; psychosomatic symptoms; public health; social support.; Folkhälsovetenskap; högskolestudenter; psykisk ohälsa; psykosomatiska besvär; socialt stöd.;

  Sammanfattning : Background: Several international studies have shown that college students report mental illness such as psychosomatic symptoms. At the same time, there are differences among college students' perceived social support. LÄS MER

 4. 4. Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Mohamed Ali Mohamed; [2019]
  Nyckelord :Attraktivitet; miljonprogramsområden; socioekonomiskt tillbakasatta områden; samhällsbyggande; utvecklingsarbete;

  Sammanfattning : ABSTRACT Mohamed, M. 2019, Att öka attraktiviteten i miljonprogramsområden. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet Denna uppsats undersöker kommunernas sätt att arbeta när det gäller att öka attraktiviteten bland miljonprogramsområden. LÄS MER

 5. 5. Passive gesture recognition on unmodified smartphones using Wi-Fi RSSI

  Master-uppsats, KTH/Robotik, perception och lärande, RPL

  Författare :Mohamed Abdulaziz Ali Haseeb; [2017]
  Nyckelord :Wi-Fi; RSSI; gesture recognition; RNN; LSTM; neural network; deep learning;

  Sammanfattning : The smartphone is becoming a common device carried by hundreds of millions of individual humans worldwide, and is used to accomplish a multitude of different tasks like basic communication, internet browsing, online shopping and fitness tracking. Limited by its small size and tight energy storage, the human-smartphone interface is largely bound to the smartphones small screens and simple keypads. LÄS MER