Sökning: "Ali Mohammad"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden Ali Mohammad.

 1. 1. Implementing Security Techniques to Lower the Probability of IoT-devices Getting Hacked

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Andreas Wallström; Mohammad-Ali Omer; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IoT security is something that is becoming more important with the exponential growing number of IoT devices. It is important to find methods that can make IoT devices more secure and are feasible to install and use. LÄS MER

 2. 2. Boyshondhi Shikka is Obligatory for Religious and Medical Reasons: Bangladeshi Imams' perceptions about Adolescent Sexual and Reproductive Health Education: An In-depth Interview Study in Bangladesh

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Mohammad Ali; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Aim: The aim of this thesis is to explore Bangladeshi Imams’ perception about adolescent sexual andreproductive health education known in Bangla as Boyshondhi Shikka to shed light on Islamic rulings inthis education. Background: Despite of adolescent sexual and reproductive health (ASRH) education is a religious and cultural taboo in Bangladesh, there was no study investigates Bangladeshi religious leaders’ view on this education. LÄS MER

 3. 3. Det brottsförebyggande arbetets utmaningar : En kvalitativ studie om boendes upplevelser av det brottsförebyggande arbetet i Andersberg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mariam Mohammad Ali; Malin Andersson; [2017]
  Nyckelord :Segregation; kriminalitet; brottsförebyggande arbete; stigma;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att öka förståelsen för hur det brottsförebyggande arbetet bedrivs i ett segregerat bostadsområde, hur de boende i området upplever resultatet och möjliga konsekvenser av det befintliga brottsförebyggande arbetet. Vi har använt oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med nio informanter i form, av en polis och åtta boende. LÄS MER

 4. 4. Predicting Time Series Data collected from Software Measurements with Machine Learning Approaches

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Mohammad Ali; Harri Preenja; [2016-06-27]
  Nyckelord :Data mining; time series; machine learning; forecasting; prediction;

  Sammanfattning : The objective of this paper is to highlight theimplementation of machine learning forecasting approaches insoftware development. The concept of data mining has been usedin different areas in the industry. There is an existing gap in thefield of applying machine learning in the context of softwaremeasurements. LÄS MER

 5. 5. Stopp för paracetamoltabletter i dagligvaruhandeln- : Läkemedelsanvarigas syn på åtgärden och följder för apoteksverksamheten.

  Master-uppsats, Umeå universitet/Kemiska institutionen

  Författare :Mohammad Ali Katouzi; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER