Sökning: "Ali Murtadha"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Ali Murtadha.

  1. 1. Kallelsesignal system

    Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

    Författare :Ali Murtadha; Hagob Sihak; [2013]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : Denna rapport redogör för examensarbetet som utförts av Hagob Sihak och Ali Murtadha vid Mälardalens Högskolan, vårterminen 2013. Rapporten handlar om behovsanalysering och utveckling av ett nytt kallelsesignalsystem för personer med grövre funktionsnedsättningar. LÄS MER